IZ GRADA Iskustva Grada Lepoglave zanimljiva sudionicima Regionalne konferencije šumoposjednika jugoistočne Europe


Na 2. regionalnoj konferenciji šumoposjednika jugoistočne Europe, održanoj u Zagrebu, iskustva grada Lepoglave okupljenima na ovom međunarodnom stručnom skupu prenio je lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić, koji se i kao saborski zastupnik uključio u parlamentarne aktivnosti vezane za razvoj drvne industrije.

- Grad Lepoglava je prepoznao potencijal šuma na svom području, prije svega šuma privatnih šumovlasnika. S Varaždinskom županijom smo već ranije, uz potporu Europske unije, izradili - For plan, koji se odnosi na područje Ravne gore, Ivančice i Trakošćana, napravili analizu i plan gospodarenja šumama. Iz analize je vidljivo da je gotovo 60 posto šuma u vlasništvu privatnih šumovlasnika i da ti resursi nisu iskorišteni – istaknuo je Škvarić i pojasnio na koji je način Grad Lepoglava krenuo u rješavanje tog problema.

- Potaknuli smo organiziranje Udruge privatnih šumovlasnika Kesten, preko koje je, uz pomoć Fonda općekorisnih funkcija šuma, pokrenuto uređenje šumskih prometnica u dužini od preko 20 kilometara. Na taj je način veliki šumski neiskorišten potencijal postao dostupan. Transferiranjem gradskih sredstva za aktivnosti Udruge omogućili smo kupnju strojeva i mehanizacije neophodnu brojnim članovima udruge za eksploataciju i obradu drvne mase – pojasnio je Škvarić predstavljajući sudionicima skupa Lepoglavu kao primjer dobre prakse, koja je svjesna kako se jedino planskim pristupom i gospodarenjem veliki šumski resurs može ugraditi u razvoj grada.

Sudionicima skupa gradonačelnik Škvarić je predstavio i dva velika gradska projekta vezana za gospodarenje i očuvanje šuma te za razvoj drvne industrije, ne samo na području grada Lepoglave, već i na državnoj razini. To su Centar bioraznolikosti, koji će se graditi u Višnjici, te Tehnološki centar drvne industrije, kojim će se Lepoglava pozicionirati kao centar razvoja drvne industrije u Hrvatskoj.