IZ GRADA Potpisan ugovor o sanaciji ceste u naselju Sestranec


Gradonačelnik Marijan Škvarić i predsjednik Uprave Colasa Hrvatska Siniša Košćak potpisali 135.000 kuna vrijedan ugovor o sanaciji ceste u naselju Sestranec.

Oštećena i dotrajala asfaltirana cesta bit će sanirana korištenjem nove tehnologije odnosno bitumenske emulzije koja je znatno jeftinija od samog asfalta.

- U Lepoglavi pratimo inovativne trendove što potvrđujemo i ovim zahvatom na uređenju ceste u naselju Sestranec. Želimo građanima omogućiti da nesmetano koriste cestu koja prolazi ovim gradskim naseljem. To ćemo učiniti koristeći novu tehnologiju koja pruža dobar odnos kvalitete i cijene što je itekako važno jer pruža mogućnost sanacije većeg broja lokalnih cesta uz znatno manji trošak. Pri tom ne umanjujemo kvalitetu sanacije – poručio je gradonačelnik Škvarić.

Inače, riječ je o tehnologiji koja se uvelike se koristi u Austriji i Sloveniji, potvrdio je Košćak.
- Grad Lepoglava jedan je od prvih gradova na sjeveru Hrvatske u kojem će se za sanaciju cesta koristiti ova tehnologija koja se u velikoj mjeri već koristi u Austriji i Sloveniji. U Sloveniji se na taj način sanirane ceset u pograničnom području koje graniči s Gradom Lepoglavom. I u Hrvatskoj smo na ovaj način sanirali brojne lokalne ceste, posebice na otocima gdje nema asfaltnih baza – pojasnio je Košćak.