IZ GRADA Grad Lepoglava sa 70.000 kuna sufinancira pomoć u kući starijim osobama


Grad Lepoglava u suradnji s Društvom Crvenog križa Varaždinske županije unatrag 15 godina na svom području provodi program pomoći starijim osobama u njihovom vlastitom domu. Provedba programa nastavlja se i u ovoj godini za što je Grad Lepoglava u svom proračunu osigurao 70.000 kuna. Ugovor o dodjeli navedenih sredstava za sufinanciranje programa "Pomoć u kući starijim osobama na području Grada Lepoglave za 2021. godinu" u Lepoglavi su 3. veljače potpisali gradonačelnik Marijan Škvarić i ravnatelj Društva Crvenog križa Varaždinske županije Nebojša Buđanovac.

- Od 2005. godine, od kada u Gradu Lepoglavi provodimo ovaj program, kontinuirano brinemo o potrebama osoba starije životne dobi koje najčešće žive u samačkim domaćinstvima te im je pomoć drugih itekako potrebna. Tu im pomoć u okviru navedenog programa osiguravamo kroz rad gerontodomaćice koja ih obilazi i pruža im potrebnu pomoć – rekao je gradonačelnik Škvarić kojem je ispred Društva Crvenog križa Varaždinske županije na odličnoj suradnji zahvalio ravnatelj Nebojša Buđanovac.

- Grad Lepoglava izrazito je humanistički orijentiran grad u kojem je vidljivo izražena pomoć koja se pruža ljudima – istaknuo je ovom prigodom Buđanovac te izrazio spremnost Društva Crvenog križa Varaždinske županije za nastavak suradnje na ovom i drugim projektima.

Kolika je potreba za ovim programom potvrdila je gerontodomaćica Alica Štefanek koja u okviru njegove provedbe pruža pomoć korisnicima programa na području Grada Lepoglave.
- U samačkim je domaćinstvima vidljiva kriza u kojoj se nalaze osobe starije životne dobi. Posebno je izražena sada, u vrijeme epidemije i izoliranosti pa je svaka posjeta i pomoć osobama koje žive u samačkim domaćinstvima itekako potrebna – rekla je gerontodomaćica Štefanek.

Ne samo ovim programom, Grad Lepoglava pomoć građanima u potrebi pruža i kroz projekt "Zaželi bolji život u Lepoglavi i Klenovniku" čija je provedba počela prošle godine, a kojim je obuhvaćeno 50-ak korisnika o kojima brine šest gerontodomaćica. U pripremi je i nastavak tog projekta. U Gradu se očekuju i rezultati natječaja na koji je Grad Lepoglava, zajedno s partnerima, prijavio projekt uređenja centra za cjelodnevni boravak osoba starije životne dobi.