IZ GRADA Prihvaćen proračun Grada Lepoglave za 2021. godinu u iznosu od 36.133.900 kuna


Gradsko vijeće Grada Lepoglave je na 26. sjednici održanoj 18. prosinca s 11 je glasova prihvatilo prijedlog Proračuna Grada Lepoglave za 2021. godinu čiji su ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci u visini od 36.133.900 kuna. 

Sjednica je zbog trenutne epidemiološke situacije i sukladno s mjerama zaštite od širenja virusa COVID-19 održana elektronskim putem. Vijećnici su se o svim točkama dnevnog reda izjašnjavali putem elektronske pošte. Učinilo je to 11 vijećnika iz redova HNS-a, HDZ-a, SDP-a i HSU-a dok vijećnici HSS-a i nezavisni Boris Šinko nisu pristupili glasanju najavivši već ranije da, zbog toga što se sjednica održava elektronskim putem, neće sudjelovati u njenom radu.

Uz proračun za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu te prijedlog Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2021. godinu, vijećnici su s 11 je glasova prihvatili i 1. prijedlog izmjena i dopuna proračuna Grada Lepoglave za 2020. godinu kojim je proračun za 2020. godinu smanjen za 8.071.288 kuna u odnosu na prvotni plan i sada iznosi 39.558.115 kuna.
Prihvaćen je i prijedlog 1. izmjena Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2020. godinu.

Na sjednici je prihvaćen Program rada Gradskog vijeća Grada Lepoglave za 2021. godinu kao i prijedlog Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija.
Usvojena je Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave u 2020. godini kao i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2021. godinu. Donesena je i Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Lepoglave.

Prihvatili su vijećnici i prijedlog Odluke o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja Grada Lepoglave u dječje vrtiće za 2021. godinu prema kojem se sudjelovanje roditelja – korisnika usluga vrtića e ekonomskoj cijeni redovnog primarnog 10-satnog programa, utvrđuje prema njihovim materijalnim mogućnostima, tako da participacija za jedno dijete mjesečno iznosi: 428 kuna ako prihod po članu domaćinstva u prethodnom tromjesečju iznosi do 1.650 kuna, 460 kuna ako prihod po članu domaćinstva u prethodnom tromjesečju iznosi od 1.651 do 2.062 kune, 520 kuna ako prihod po članu domaćinstva u prethodnom tromjesečju iznosi od 2.063 do 2.475 kuna, 588 kuna ako prihod po članu domaćinstva u prethodnom tromjesečju iznosi od 2.476 do 2.887 kuna te 650 kuna ako prihod po članu domaćinstva u prethodnom tromjesečju iznosi od 2.888 kuna.
Inače, ekonomska cijena redovnog primarnog 10-satnog programa u Dječjem vrtiću Lepoglava za 2021. godinu iznosi 1.360 kuna.
Za djecu s prebivalištem na području Grada Lepoglave, koji su korisnici redovitog programa u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Lepoglava, može se odobriti sufinanciranje u visini od 932, 900, 840, 772 i 710 kuna ovisno o materijalnim mogućnostima roditelja – korisnika po kriterijima kao i kod dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Lepoglava.

Članovi Vijeća prihvatili su na 26. sjednici i Program rada Savjeta mladih Grada Lepoglave za 2021. godinu.