Ostale vijesti

OBAVIJEST U tijeku procedura za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o hrvatskim braniteljima


Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje da je u tijeku procedura za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

U Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji zakonske promjene, između ostalih, obuhvaćaju postupak ostvarivanja statusa HRVI, prava vezana uz stambeno zbrinjavanje te prava koja se odnose na najugroženije skupine.

Glavni razlog izmjena je ubrzanje postupka za ostvarenje statusa HRVI na način da se ukine prethodna stručna procjena te vještačenje stavi u punu nadležnost Ministarstva hrvatskih branitelja čime bi se smanjila dugotrajnost postupka i racionalizirali troškovi.

Ostale izmjene odnose se na dodatno ubrzavanje postupka stambenog zbrinjavanja, na ostvarivanje prava namijenjenih socijalno ugroženim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji izmjenama vezanim uz naknade za nezaposlene hrvatske branitelje, jednokratne novčane pomoći, na usklađivanje odredaba Zakona sa propisima iz mirovinskog osiguranja vezanih uz mirovine i ostala prava.

Novi Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata omogućiti će ostvarivanje statusa i prava onim civilnim stradalnicima Domovinskog rata koji to nisu mogli po važećem Zakonu te uvesti nova prava, odnosno, postojeća prava dodatno prilagoditi potrebama korisnika.

Postoje civilni stradalnici koji ni nakon 25 godina od završetka rata nisu ostvarili svoja prava zbog zapreka koje će ovim Zakonom biti otklonjene. To se ponajprije odnosi na roditelje poginule djece koji zbog zaposlenja ili mirovine nisu mogli ostvariti pravo na invalidninu i obitelji nestalih civila koje nisu mogle ostvariti prava ako nisu proglasili nestalog člana obitelji umrlim.

Kako bismo osigurali da prava iz zakona ostvaruju samo nevine žrtvama Domovinskog rata, izričito je propisano da statuse i prava iz ovoga Zakona NE MOGU OSTVARITI pripadnici, pomagači ili suradnici neprijateljskih vojnih i paravojnih postrojbi koji su sudjelovali u oružanoj agresiji na Republiku Hrvatsku. Ovakva zapreka je bila propisana i provodila se prema važećem Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, a u ovom Zakonu je ova zapreka još detaljnije razrađena. Činjenice za ostvarivanje prava po ovom Zakonu utvrđivat će se na temelju dokumentacije izdane od nadležnih tijela Republike Hrvatske.

Prijedlog Zakona predvidio je i niz drugih rješenja kojima se poboljšava socioekonomski status civilnih stradalnika i prate potrebe ove populacije.