KONFERENCIJA U SISKU Mladi su sadašnjost, ne budućnost


Nacionalna Agencija za mobilnost i programe Europske unije održala je u Sisku konferenciju „Lokalni rad s mladima: Hrvatska u europskom kontekstu” kako bi jedinicama lokalne i regionalne samouprave predstavila mogućnosti kojima mogu unaprijediti životne uvjete mladih u svojim sredinama koristeći najveći europski projekt za mlade Europe Goes Local.
Konferenciju je otvorila državna tajnica Središnjeg ureda za demografiju i mlade Željka Josić, pozvavši tom prigodom gradove i općine da podrže mlade te da u suradnji s mladima i organizacijama mladih i za mlade djeluju na razvoju kvalitetnog rada s mladima.

"Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, imaju možda najizravniju ulogu u ostvarenju ciljeva i provođenju aktivnosti za dobrobit mladih. One su te koje mlade stavljaju u pozicije ključnih partnera", naglasila je i dodala kako i mladi moraju biti odlučni preuzeti odgovornost i postati aktivni dionici društva.

Projekt Europe Goes Local okuplja 24 nacionalne agencije zadužene za provedbu programa Erasmus+ te europske institucije i mreže zadužene za područje rada s mladima u strateško partnerstvo i trenutno je najveći europski projekt u području rada s mladima u kojeg je, od 2016. godine, na nacionalnoj razini bilo izravno uključeno 28 općina, gradova i županija s područja Republike Hrvatske. Jedan od uključenih gradova bio je i Grad Varaždin, a u deveteročlanu nacionalnu delegaciju stručnjaka i praktičara rada s mladima za provedbu projekta imenovan je i Hrvoje Kovač, aktualni predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave koji je na konferenciji bio jedan od govornika na panelu o primjerima dobre praksa s mladima u Hrvatskoj.

Govoreći o iskustvima provedbe projekta Europe Goes Local u Hrvatskoj te suradnji s uključenim gradovima i općinama, ali prvenstveno o odnosu istih prema mladima, Kovač je istaknuo kako je ovaj projekt konačno približio mlade procesima donošenja odluka u lokalnoj zajednici i njihovom prepoznavanju kao relevantnog dionika svake društvene zajednice.
"Donošenje javnih politika bez uključivanja svih dionika, u ovom slučaju mladih, nije dobronamjeran proces i zasigurno neće riješiti probleme zbog kojih se donose. Ništa za mlade, bez mladih, bez njihove aktivne uloge u procesima suodlučivanja razvoja lokalne zajednice.", poručio je Kovač i dodao kako se kroz ovaj projekt prepoznala važnost rada s mladima kao onaj bitniji dio lokalne zajednice putem kojih mladi više nisu problem nego dio rješenja.
"Mladi konačnu više nisu budućnost, nego sadašnjost.", zaključio je Kovač.

Jedan od ključnih rezultata projekta je Europska povelja o radu s mladima na lokalnoj razini koja i u praksi počinje postajati referentni okvir za organizaciju svakodnevnog rada s mladima, namijenjen svima koji rade s mladima, a prvenstveno lokalnim jedinicama i organizacijama mladih i za mlade.
"Načela organizacije rada s mladima koja čine Povelju rezultat su složenog procesa konzultacija diljem Europe u koji su bili uključeni razni dionici na svim razinama. Jedno od velikih postignuća projekta na nacionalnoj razini je povezivanje Povelje o radu s mladima na lokalnoj razini s projektom certificiranja Gradova za mlade koji je inicirala Udruga gradova. Priznanje načela Povelje jedan je od preduvjeta za prijavu kandidature za certifikat, a Povelju su prepoznali i drugi gradovi “ne-kandidati” pa u ovom trenutku imamo preko 90 hrvatskih gradova potpisnika Povelje.", u svom je obraćanju istaknula ravnateljica Agencije Antonija Gladović.