UREĐENJE IZVORA BEDNJE U planu je uređenje izvora rijeke Bednje u Bednjici


Rijeka Bednja najduža je rijeka koja ima izvor i ušće u Hrvatskoj, a jedan od dva njena izvora nalazi se na području Grada Lepoglave točnije u Bednjici. Namjera je Grada Lepoglave urediti lokaciju samog izvora čime bi se dodatno naglasila ova zanimljiva činjenica, ali i obogatio tamošnji prostor.

O mogućnosti i planovima uređenja izvora rijeke Bednje u Bednjici na samoj su lokaciji s predstavnicima Hrvatskih voda, predvođenih direktorom Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu Danijelom Bunićem, razgovarali gradonačelnik Marijan Škvarić i predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave Robert Dukarić.

Plan je na navedenoj lokaciji, između ostalog, izgraditi prilaz do samog izvora, urediti izvorište i postaviti informativni pano. Za početak planira se izrada idejnog projekta temeljem kojeg će Grad Lepoglava i Hrvatske vode pokrenuti ovaj zanimljiv zajednički projekt.