Raspisan poziv za projekte u 2012.

eu-fondovi1

Grad Lepoglava na svojim je službenim web stranicama objavio javni poziv za sve potencijalne korisnike proračuna Grada Lepoglave koji se odnosi na registrirane udruge i druge pravne osobe, da dostave prijedloge programa radi uvrštenja u Proračun Grada Lepoglave za 2012. godinu.

Prijava programa udruga podnosi se na utvrđenim obrascima koji se mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, i na internetskim stranicama Grada Lepoglave www.lepoglava.hr, a uz prijavu udruge su dužne dostaviti i:
- izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj – prosinac 2010. godine i siječanj – lipanj 2011. godine, s analizom izvršenja programa rada udruge
- preslika rješenja o registraciji udruge
- preslika zapisnika o posljednjoj održanoj skupštini

Ostali potencijalni korisnici Proračuna Grada Lepoglave dužni su u svojoj prijavi navesti programe/projekte koje planiraju provoditi u 2012. godini s naznakom planiranih troškova za realizaciju istih i naznakom izvora financiranja koji osim proračuna Grada Lepoglave može biti i Državni proračun, proračun drugih jedinica lokalne ili područne samouprave, ostali donatori i sponzori. Prijave s nepotpunim podacima kao i one koje pristignu van roka za dostavu neće se razmatrati, a rok za podnošenje prijava ističe 14. listopada 2011. godine.

Prijave možete predati u Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave ili poštom na adresu: GRAD LEPOGLAVA, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava s naznakom „Prijava programa za uvrštenje u Proračun Grada Lepoglave za 2012. godinu“.

POZIV
PRIJAVA PROGRAMA
FINANCIJSKI PLAN