Sub22022020

Posljednje izmjene11:59:51 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Zanimljivosti Zanimljivosti Ostalo Voda - Element koji daje život

Voda - Element koji daje život

kapljica-vode

Danas se u svijetu obilježava Svjetski dan voda. Prve važne preporuke o problemima vezanim za vodu i vodne resurse bile su formulirane na konferenciji Ujedinjenih naroda o vodama koja je održana 1977. godine u Mar del Plati (Argentina). Nakon konferencije Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju u Rio de Janeirou, Opća skupština UN je rezolucijom od 22. veljače 1993. odlučila da se 22. ožujak svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan, diljem svijeta, posebno skrene pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse, s tim da se svake godine obilježava uz drugi moto.

Svakog dana prosječno kućanstvo potroši oko 50 litara vode na ispiranje wc-a, jedan od šest ljudi na Zemlji nema dnevnih 20-50 litara osigurane svježe vode, a svakodnevno od posljedica nedostatka vode umire 3.800 djece. Prema procjenama čak 1,1 milijarda ljudi nema pristup pitkoj vodi, a 2,4 milijarde živi bez osnovnih sanitarnih uvjeta.

Kakva je situacija u našoj županiji?

Varaždinska županija jedna je od rijetkih u Hrvatskoj s bogatim i izdašnim resursima podzemne pitke vode. Vodonosnik podzemne vode Varaždinske županije prema Strategiji prostornog uređenja Države od strateške je važnosti za širu regiju sjeverozapadne Hrvatske. Osim dravske doline brdski predjeli Ivančice i Ravne gore također sadrže značajne rezerve podzemne pitke vode.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo, voda iz regionalnog vodovoda "Varaždin" od 2004. godine zadovoljavajuće je kakvoće i uglavnom odgovara zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Kakvoća vode je zadovoljavajuća i uglavnom odgovara propisanim zahtjevima. Broj neispravnih uzoraka uglavnom je nizak i kreće se oko 7,5 posto za 2009. godinu, ali je u porastu u odnosu na 2008. godinu kada je iznosio 4,3 posto. Zavod za javno zdravstvo smatra da se još može utjecati na kakvoću vode za piće i da ona može biti sa još manjim postotkom neispravnih uzoraka.

Pitka voda iz regionalnog vodovoda također zadovoljava u pogledu maksimalno dozvoljenih količina nitrata (MDK). Međutim, unutar propisanih pokazatelja kakvoće pitke vode primijećena je tendencija porasta koncentracije nitrata, što ukazuje na obvezu provođenja strogih mjera zaštite.

Izvor: Varaždinska županija, Wikipedia