Pola stoljeća bračnog života Štefanije i Blaža

Potrebno je popuštati i kad je teško hrabriti se da će sutra biti bolje, pojasnili su Štefanija i Blaž Bizek iz Lepoglave slaveći pola stoljeća bračnog života.

Sudbonosni da Štefanija i Blaž izrekli su 17. studenog 1962. godine. Najviše veselja u braku donijelo im njihovo troje djece, šest unuka i dvoje praunuka s kojima su u vlastitom domu proslavili ovaj vrijedan jubilej.
- Bilo je lijepih, ali i ružnih trenutaka – dodali su Štefanija i Blaž poručujući kako formulu za uspješan brak mladi moraju otkriti sami. Otkriju li je sami to će im biti garancija dugovječnog braka. (dh)