Najava: Tribina o nezakonito izgrađenim objektima na gradskom području

S obzirom na sve rastući problem nezakonito izgrađenih objekata diljem Hrvatske, Grad Lepoglava će u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Varaždinskom županijom 11. siječnja organizirati tematsku tribinu. Tribina će tematizirati spomenuti problem s naglaskom na nezakonito izgrađene objekte na području grada Lepoglave a s ciljem upoznavanja stanovništva sa Zakonom o nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ 86/2012 ) i njegovom konkretnom primjenom.

O legalizaciji istih možete razgovarati s predstavnicima nadležnih institucija u 17 sati u Domu kulture u Lepoglavi.