Promjene u lepoglavskom Stožeru zaštite i spašavanja

Gradsko vijeće Grada Lepoglave izabralo je nove članove Stožera zaštite i spašavanja, kojim sukladno Zakonu rukovodi zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač kao načelnik. Članovma Stožera imenovani su i Boris Divjak, Marijana Rogina, Zoran Horvat, Petar Županić, Zoran Happ, Dražen Posavec, Kristijan Kostanjevec i Mario Musulin.

Zadaća Stožera je stručna potpora gradonačelniku u rukovođenju i koordiniranju operativnim snagama zaštite i spašavanja Grada Lepoglave s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica prirodnih i drugih velikih nesreća.

Stožer sačinjavaju rukovodeći službenici službe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošču, a u lepoglavskom Stožeru to su predstavnici Policijske postaje Ivanec, Doma zdravlja Varaždinske županije, Vatrogasne zajednice Grada Lepoglave, Zapovjedništva civilne zaštite, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Varaždin, Kaznionice u Lepoglavi, Crvenog križa Ivanec i Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Varaždin.