Sub16112019

Posljednje izmjene04:22:38 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Politika Vijesti iz politike Gradsko vijeće

GRADSKO VIJEĆE Usvojen proračun "težak" 23.751.615 kuna


Gradsko vijeće Grada Lepoglave usvojilo je proračun za 2018. godinu u iznosu od 23.751.615 kuna. Toliko iznosi prihodovna strana proračuna dok je ona rashodovna 22.624.117 kuna.
Planirani rashodi i izdaci manji su za 1.127.000 kuna prihoda. Riječ je o iznosu koji se planira utrošiti za pokrivanje većeg dijela planiranog manjka od 1.800.000 kuna nastalog zbog financijski izuzetno teške protekle dvije proračunske godine.
Za proračun su glasali vijećnici iz redova HNS-a, HDZ-a, SDP-a i HSU-a dok su protiv predloženog proračuna bili vijećnici HSS-a i nezavisni vijećnik Boris Šinko.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE (2. dio) Brojna vijećnička pitanja


Iako je prema Poslovniku rada Gradskog vijeća vrijeme za postavljanje pitanja ograničeno na jedan sat i ovog je puta zbog brojnih vijećničkih pitanja ta granica probijena.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE (1. DIO) Više od sat vremena gradonačelnik odgovarao na vijećnička pitanja


Održana je 4. sjednica Gradskog vijeća. Kao i uvijek, započela je pitanjima vijećnika koja su uglavnom bila upućena gradonačelniku.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE Proračunski prihodi i dalje u padu


U prvih šest mjeseci ove godine u gradsko je kasi utvrđen manjak prihoda nad rashodima u visini od 1.605.864,31 kunu, od planiranog za 2017. godinu ostvareno je 26.08 % proračunskih prihoda, dok su ostvareni rashodi na razini 30 posto od planiranog. Navedeno je to u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju gradskog proračuna za prvu polovicu 2017. godinu koje se našlo na Dnevnom redu 3. sjednice Gradskog vijeća održane u ponedjeljak, 18. rujna.

Opširnije...

VIJEĆNIČKA PITANJA (2. DIO) Kada kreće ugradnja lifta i hoće li se nastaviti projekt podjele paketa pomoći socijalno najugroženijim građanima


Što se dalje planira po pitanju uređenja potoka Gečkovec zanimalo je vijećnika Željka Šoštarića (HSS), koji je to pitanje postavio lepoglavskom gradonačelniku Marijanu Škvariću (HNS) na 2. sjednici Gradskog vijeća grada Lepoglave. Pitao ga je i kad bi trebali krenuti radovi na ugradnji lifta u zgradi Doma zdravlja u Lepoglavi.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE – PITANJA VIJEĆNIKA (1. DIO) Što je s nadoknadom šteta od elementarnih nepogoda te što je s nastavkom komunalnih radova u Žarovnici


Vijećnik Siniša Štefičar (SDP) na 2. sjednici Gradskog vijeća grada Lepoglave, otvarajući točku Dnevnog reda Pitanja i prijedlozi vijećnika, pitao je zamjenika gradonačelnika Hrvoja Kovača (SDP) kakva je situacija po pitanju nadoknade šteta nastalih uslijed elementarnih nepogoda koje su pogodile područje grada Lepoglave.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE Na trosatnoj sjednici prihvaćeno niz izvješća korisnika gradskog proračuna


Nakon što je 19. lipnja održana konstituirajuća sjednica novog saziva Gradskog vijeća grada Lepoglave održana je i prva "radna" odnosno 2. sjednica Gradskog vijeća.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE Održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća, Robert Dukarić predsjednik


Svih 15 vijećnika novog saziva Gradskog vijeća grada Lepoglave dalo je svoj glas da se za predsjednika novog saziva Gradskog vijeća grada Lepoglave izabere Robert Dukarić (HDZ). Novoizabrani vijećnici to su učinili na Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća grada Lepoglave održanoj u Lepoglavi 19. lipnja na poziv predstojnice Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji Ljerke Jović – Mikor.
Bila je to posljednja točka Dnevnog reda Konstituirajuće sjednice u okviru koje su ujedno izabrana i dva potpredsjednika Gradskog vijeća – Željko Šoštarić (HSS) i Milan Pavleković (HNS-HSU-SDP).

Opširnije...

LOKALNI IZBORI 2017 Najviše mjesta u Gradskom vijeću grada Lepoglave osvojila koalicija HNS-HSU-SDP


Prema objavljenim neslužbenim rezultatima izbora za Gradsko vijeće većinu glasova birača izašlih na izbore osvojila je koalicijska lista HNS-HSU-SDP. Ta je lista osvojila ukupno 1150 glasova ili 43.41 posto glasova što je koaliciji HNS-HSU-SDP donijelo sedam vijećničkih mjesta.
Lista HDZ-a osvojila je 643 glasova ili 24,27 posto podrške birača odnosno četiri vijećnička mjesta u Gradskom vijeću.
Lista HSS-a dobila je 608 glasova što je 22.95 posto glasova birača izašlih na izbori, a što je preračunato u vijećnička mjesta, četiri mjesta u Gradskom vijeću.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE Održana posljednje sjednica ovog saziva Gradskog vijeća, slijede izbori


Gradsko vijeće grada Lepoglave održalo je u utorak, 11. travnja posljednju sjednicu u ovom sazivu. Atmosfera na sjednici bila je nešto opuštenija, ali nije nedostajalo rasprava sličnih onima koje su obilježile gotovo cijeli mandat ovog Gradskog vijeća.

Opširnije...

28. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA Prepirke i svađe te odluka o potpori projektu Dječjeg vrtića obilježile predzadnju sjednicu Vijeća


Već uobičajeno, sjednice Gradskog vijeća grada Lepoglave započinju pitanjima vijećnika koja najčešće završe prepirkama gradonačelnika i dijela vijećnika. Izuzetak nije bila ni 28. sjednica Gradskog vijeća održana 16. ožujka.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE Donesen gradski proračun težak 22.456.615 kuna


Na 27. sjednici Gradskog vijeća grada Lepoglave, većinom glasova vijećnika, donesen je gradski proračun za 2017. u iznosu od 22.456.615 kuna. Proračun je podržalo 11 od 14 nazočnih vijećnika. Protiv proračuna su glasali vijećnici HSS te vijećnik HDZ-a Robert Dukarić koji je glasao suprotno od svojih stranačkih kolega koji su podržali prijedlog proračuna.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE 2. DIO Zatražena jača kontrola zimskog održavanja cesta


Dionice nerazvrstanih cesta "Horvati – Gaj" u dužini od 360 metara, "Vinogradska ulica, nastavak Huteni – Druški" dužine 190 metara i "Odvojak Frankopanska ulica" u dužini od 60 metara na području Mjesnog odbora Lepoglavska Ves, zatim 260 metara duga dionica "Hadijaki – Vranjka" u Mjesnom odboru Zlogonje te dionice"Vukovski – Križopotje Franci" dužine 290 metara i "Put Petari" dužine 100 metara na području Mjesnog odboru Gornja Višnjica uvrštene su u Program modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave koji su članovi Gradskog vijeća jednoglasno prihvatili na posljednjoj održanoj sjednici.

Opširnije...

26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (1 DIO) Poznati dobitnici gradskih priznanja


Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja će se povodom obilježavanja Dana grada održati 8. prosinca bit će dodijeljena gradska priznanja. Primit će ih nagrađivani mladi glazbenik iz Višnjice Marijo Đura, dr. Nikola Grozdanovski, udruga Branitelji Hrvatske Lepoglava te tvrtke Funda i Drvodjelac.

Opširnije...

VIJEĆNIČKA PITANJA 2. DIO Rasprava o sigurnosti ugibališta i dječjeg igrališta u Vulišincu te o jahanju konja oko biste bojnika Dragutina Naglaša


- Prije šest mjeseci sam tražio da se izmjesti ugibalište i igralište u mjestu Vulišinec. Svojim nečinjenjem ugrozili ste ljudske živote jer je na tom mjestu došlo do prometne nesreće. Što s tim u vezi poduzimate – pitao je vijećnik Stjepan Črepinko (HSS) gradonačelnika Marijana Škvarića (HNS) na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća grada Lepoglave postavljajući vijećničko pitanje. Istaknuo je pri tom da je, prema informacijama koje ima, ovo 12. prometna nesreća koja se dogodila na navedenom mjestu te da će sljedeći puta protiv gradonačelnika podnijeti kaznenu prijavu ako se na navedenom mjestu dogodi nesreća i netko strada.

Opširnije...

VIJEĆNIČKA PITANJA 1. DIO Zbog čestih promjena doktora negoduju mještani Višnjice u kojoj će u listopadu početi gradnja nogostupa


- S obzirom na rezultate koje postižu mladi glazbenici iz Višnjice te na interes koji pokazuju za glazbu, zanima me da li se i u Višnjici mogao organizirati rad Glazbene škole - pitala je vijećnica Slavica Cingesar (HNS) na aktualnom satu 25. sjednice Gradskog vijeća.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE U prvoj polovici godine zabilježen proračunski manjak od 459.539 kuna


Gradsko je vijeće odradilo svoju 25. sjednicu na kojoj je još jednom istaknut problem pada proračunskih prihoda. Istaknuo je to gradonačelnik Marijan Škvarić (HNS) podnoseći izvješće o izvršenju gradskog proračuna u prvoj polovici ove godine. U izvješću se navodi da proračunski manjak doseže iznos od gotovo pola milijuna kuna, točnije 459.539 kuna. Naime, u tom je periodu ostvareno 5.805.819 kuna prihoda što je 33.96 posto ostvarenih prihoda od planiranog, dok su rashodi iznosili 5.412.838 kuna ili 31.66 posto od planiranog. No, rashodima treba pridodati minus iz prošle godine od 852.520 kuna. Kad se sve zbroji i oduzme u gradskoj je blagajni u prvoj polovici godine nedostajalo 459.539 kuna kojima bi se pokrili svi rashodi.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE – VIJEĆNIČKA PITANJA (4. dio) Uređenje potoka Dunaj i nastavak rekonstrukcije NN mreže u Zlogonju


Da li Hrvatske vode planiraju sanaciju potoka Dunaj i hoće li se, dodatnim šljunjčanjem i ogradom, urediti dječje igralište u Donjem Vulišincu pitao je vijećnik Siniša Štefičar (SDP).

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE – PITANJA VIJEĆNIKA (3. dio) Kada kreće izgradnja nogostupa u Žarovnici


- U 11. mjesecu prošle godine postavio sam vam pitanje o izgradnji kanalizacije i nogostupa u Žarovnici, a koju ste započeli uoči parlamentarnih izbora. Rekli ste mi da se radovi ne mogu nastaviti zbog zimskih uvjeta i da će se s njima nastaviti odmah kada vrijeme to dozvoli. Došlo je ljeto, a od radova ništa – istaknuo je vijećnik Stjepan Črepinko (HSS) postavljajući pitanje kada će se krenuti s radovima. Pri tom je reako da su u gradu zamrle sve investicije i da se grad pretvorio u jednu veliku turističku zajednicu koja samo organizira zabave i da sve to podsjeća na rimsku krilaticu "kruha i igara", ali bez kruha.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE – PITANJA VIJEĆNIKA (2. dio) Kako nadomjestiti gubitak u proračunu te što je sa sufinanciranjem prijevoza


S obzirom na gubitak sredstava iz proračuna prouzročen novim zakonskim propisima, vijećnik Zorislav Rodek (HNS) pitao je na posljednjoj održanoj sjednici Gradskoj vijeća gradonačelnika da li postoji način na koji će se to nadoknaditi odnosno da li postoji naznaka da će neko ministarstvo dati potporu Gradu Lepoglavi kako bi se mogli realizirati kapitalni gradski projekti.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE – PITANJA VIJEĆNIKA (1. dio) Inspekcija u lokalnom vodovodu i održavanje groblja


Na 24. sjednici Gradskog vijeća vijećnik Željko Breški (HSP AS) pitao je da li je netko iz Grada pozvao inspekciju Vodovodnom odboru Ves. Naime, riječ je o inspekciji Porezne uprave koja je, rekao je postavljajući pitanje vijećnik Breški, poslana najorganiziranijoj od 22 udruge koje upravljaju lokalnim vodovodima.

Opširnije...