Susret Škvarić - Mavrin

kul1-n

Kako je sa 11. siječnjem funkciju upravitelja Kaznionice u Lepoglavi preuzeo Miljenko Mavrin, dipl. kriminalist s izuzetnim znanjem i iskustvom vođenja okružnih zatvora, gradonačelnik Marijan Škvarić  održao je s njime sastanak na kojem se raspravljalo o trenutnim međusobnim odnosima i uloge Kaznionice u društvenom, ali i gospodarskom životu grada Lepoglave.

- Želio bih istaknuti da za Grad Lepoglavu i mene kao Gradonačelnika, Ministarstvo Pravosuđa počinje od vrata Kaznionice. Znači da sve ono što imamo prema Ministarstvu dogovorit ćemo na toj razini preko Kaznionice u Lepoglavi te da preko Središnjeg ureda i Ministarstva dođemo do određenih rješenja koja se tiču Grada Lepoglave. - objasnio je Gradonačelnik.

Na sastanku se raspravljalo o tri segmenta koja su od velike važnosti za naš grad i koja će se dalje pokušavati riješiti. - Prvi problem oko kojeg smo razgovarali ticao se imovinsko pravnih odnosa, taj dio želimo i moramo riješiti na način da zelene površine koje su u vlasništvu Kaznionice, objekti koji su u centru, a nisu uređeni na onakav način koji bi bio dostojan centra Lepoglave, ne samo zbog vizualnog izgleda nego i problema sigurnosti, probamo prenijeti na Grad.  Tako da ćemo jednom uputiti zahtjev i prema Središnjem državnom uredu upravljanja državnom imovinom i prema Ministarstvu, da se to na neki način definira i to naročito zelene površine, jer je Lepoglava pokazala puno bolje i kvalitetnije gospodarenje i uređivanje tih površina u odnosu na neke druge. Cilj je da to što sad održavamo, dignemo na još veću razinu kako komunalne opremljenosti Grada Lepoglave, tako i cjelokupnog uređenja. – rekao je Škvarić.

Jedan od problema koji se spominjao i o kojem bi se trebalo pozabaviti,  je prostor stare banke i drugih sličnih zgrada koje se nalaze kraj Kaznionice. - Taj prostor bi također trebalo zajednički definirati, kako i na koji način iznači najbolje rješenje, jer se on nalazi u samom centu i iskreno rečeno taj izgled ne doprinosi samom izgledu Grada. Ali nažalost Grad nema ingerencije tako da bi Kaznionica trebala odlučiti što će s time napraviti i ponuditi neko zadovoljavajuće rješenje. – kazao je Škvarić.

Posljednje područje oko kojeg se raspravljalo je bio zajednički nastup prema komunalnoj infrastrukturi koja je od općeg interesa, a vezana je uz Kaznionicu. - Prije svega bi spomenuo postojeći problem vodoopskrbe, odnosno njihovog vodovoda na kojeg je priključen jedan dio građana Lepoglave. Tu postoji i problem kanalizacije odnosno odvodnje u sklopu kojih Grad Lepoglava radi projekte i gdje je sa 30 posto kapaciteta uključena i Kaznionica, a ne smijemo ni zaboraviti problem javne i ostale površine, gdje bih posebno istaknuo parkirališta, kojeg moramo kvalitetno riješiti s Kaznionicom. – rekao je Gradonačelnik.

U razgovoru s upraviteljem Kaznionice i Gradonačelnikom, došlo je do apsolutnog shvaćanja ove postojeće problematike te je izražena želja da se zajedno taj dio, koji postoji već dugih 10 godina, u konačnici i odradi.