Rasprava o mjerama socijalne politike Nacionalnog programa za mlade

Zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač i Jasenka Friščić iz ivanečkog Centra za socijalnu skrb u lepoglavskom Domu kulture u petak 27. rujna sudjelovali su kao uvodničari na javnoj raspravi u sklopu projekta “Svi socijalno uključeni mladi!“ (SUMA) koji je financiran od strane Europske komisije kroz program "Mladi na djelu".

Projekt SUMA za cilj ima obradu mjere socijalne politike Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine, a preko uključivanja mladih i osoba relevantnih za politiku prema mladima kroz javne rasprave. Jedna od četiri javne rasprave bila je danas u Lepoglavi, a njome su otvorili mogućnost mladima da neposredno progovore o svojim problemima, potrebama i željama te da kroz raspravu s osobama odgovornim za politiku prema mladima zajedno pronađu odgovore i definiraju mogućnosti oblikovanja svojih zahtjeva u području socijalne politike u novom Nacionalnom programu za mlade, ali i u novom Županijskom i Lepoglavi primarno, novom Gradskom programu za mlade.

Na raspravi su uz mlade sudjelovali i predstavnici Centra za socijalnu skrb Ivanec i Novi Marof, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (područni ured Varaždin), obrazovnih institucija i drugih organizacija. Rezultati rasprave koristiti će se u razvoju daljnjih aktivnosti projekta, a posebno u pripremi regionalne rasprave, koja će se održati u listopadu u Zagrebu.

Zaključci regionalne rasprave biti će upućeni Ministarstvu socijalne politike i mladih kao doprinos izradi novog Nacionalnog programa za mlade, a lokalni problemi i potrebe bit će integrirani u novi Gradski program za mlade.