Javni poziv za članove Savjeta mladih

mladi1

Ovih je dana župan Varaždinske županije raspisao javni poziv za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove Savjeta mladih Varaždinske županije.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Županijske skupštine Varaždinske županije koje promovira  aktivno i odgovorno sudjelovanje mladih u javnom životu Županije.

Mandat savjeta mladih traje dvije godine i broji 9 članova.

Za članove Savjeta  mladih, u smislu Zakona o savjetima mladih,  mogu se kandidirati osobe u dobi od 15 do 29 godina, s prebivalištem na području Varaždinske županije.

Predlagatelji kandidata/kandidatkinja su organizacije mladih i organizacije koje se bave mladima s registriranim sjedištem na području Varaždinske županije, i to:
- udruge  mladih,
- učenička vijeća,
- studentski zborovi,
- drugi  registrirani oblici organiziranja mladih.

Javni poziv za predlaganje kandidata/kandidatkinja otvoren je do 7. veljače 2012. godine.

Sve informacije vezane za javni poziv i potrebni obrazac možete preuzeti na web stranici: www.varazdinska –zupanija.hr