Uključiti mlade u razvojne procese!

konsm1

Uoči Međunarodnog dana mladih (12.8.) u lepoglavskom je Centru za mlade u sklopu Festivala mladih održana 2. Konferencija savjeta mladih Varaždinske županije.

Na konferenciju su bili pozvani svi osnovani Savjeti mladih gradova i općina Varaždinske županije, a odazvali su se savjeti iz Varaždina, Ivanca, Lepoglave, Donje Voće i Jalžabeta koji su se na konferenciji fokusirali na analizu problema u provedbi Zakona o savjetima mladih te izradi modela suradnje savjeta mladih međusobno i s jedinicama lokalne samouprave.

Jedan od temeljnih zaključaka radionice jest da je potrebno povećati suradnju s predstavnicima jedinica lokalne samouprave i vidljivost Savjeta mladih u javnosti, jer mnogi sugrađani nisu upoznati s njihovom ulogom, što je preduvjet za uključivanje mladih u proces donošenja odluka te kreiranju politike za mlade. Istaknuto je i kako je potrebno povećati ulogu savjeta mladih kroz strukturirani dijalog s jedinicama lokalne samouprave jer se i dalje, usprkos činjenici što se Zakon provodi 5 godina ne poznaju dovoljno međusobna prava i obveze pa prečesto puta osnovani savjeti mladih više služe za „pokazivanje“ da postoje umjesto da zajedno s lokalnom samoupravom rade na javnim politikama.

Konferencija je održana u dva djela. U prvom dijelu konferencije, održana su dva predavanja, "Savjeti mladih - Što i kako?" i "Zakon o savjetima mladih - izmjene i dopune Zakona te mogući problemi u provedbi i preporuke", a drugi dio konferencije obuhvaćao je rad u grupama, što je bila prilika da mladi razmijene znanja i iskustva u razvijanju tog područja.

U obje su radionice kao problemi s kojima se mladi susreću istaknuti slab odaziv članova na sjednice, nedovoljno razvijen osjećaj odgovornosti u radu savjeta i konkretnoj ulozi savjeta mladih, te nedostatak sluha donosioca odluka.

Mladi su kao preporuke za poboljšanje rada savjeta mladih u suradnji s jedinicama lokalne samouprave naveli edukaciju samih članova savjeta, ali i predstavnika općina i gradova kako bi zajedno bolje funkcionirali.

Analizirajući modele suradnje savjeta mladih međusobno istaknuto je kako savjeti trebaju češće i u suradnji organizirati seminare, radionice i konferencije kako bi poboljšali informiranost, rješavali probleme pasivnosti te kroz te aktivnosti imali kontinuiranu suradnju.