Pet05062020

Posljednje izmjene02:35:09 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Ostale vijesti Ostalo Football GRADSKO VIJEĆE (1 DIO) Burno na sjednici Gradskog vijeća

GRADSKO VIJEĆE (1 DIO) Burno na sjednici Gradskog vijeća


Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je svoju 12 sjednicu. Najveće dio sjednice vremenski je pripao drugoj točki Dnevnog reda – pitanjima vijećnika.

Iako prema Poslovniku rada Gradskog vijeća, koje je donijelo upravo Gradsko vijeće, navedena točka Dnevnog reda može trajati najviše 60 minuta ona se oduljila, što i nije prvi puta, i trajala je 95 minuta. Pri tom nije izostalo rasprava izvan pravila propisanih Poslovnikom ni povišenih tonova pa je u jednom trenutku predsjednik Gradskog vijeća, Robert Dukarić vijećniku Stjepanu Črepinku (HSS) dodijelio opomenu.

Na kraju sjednice vijećnik Zorislav Rodek (HNS) upozorio je na kršenje Poslovnika zatraživši da se Poslovnik poštuje. Pri tom je najavio da će ubuduće, ponovi li se to, tražiti prekid sjednice. Zamolio je i vijećnike da se ponašaju u skladu s Poslovnikom te da je neprimjereno na bilo koji način, pa iako i u šali, upućivati prijetnje bilo kome u Gradskom vijeću.
Vijećnik Črepinko je rekao da je gradonačelnik taj koji duljinom svojih odgovora troši vrijeme te da vijećnici imaju prvo postavljati pitanja. Dodao je da ako treba, neka navedena točka traje i tri sata na što je vijećnik Rodek ponovno podsjetio kako je u Poslovniku ograničeno trajanje navedene točke na sat vremena te da ako se želi produljiti vrijeme njenog trajanja da je u tom slučaju potrebno mijenjati Poslovnik. Da se to napravi pozvao je tada vijećnik Željko Šoštarić (HSS).
I nezavisni vijećnik s liste HSS-a, Boris Šinko kazao je da su odgovori gradonačelnika na vijećnička pitanja dugi i da se tako troši vrijeme. Upozorio je i da pojedini vijećnici troše puno vremena za postavljanje pitanja.

Visina komunalne naknade ostala ista

Pomalo u sjeni aktualnog sata na sjednici su donesene vrlo važne odluke o visini komunalnog doprinosa i naknade te o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.
Vrijednosti komunalnog doprinosa i komunalne naknade, koje je Gradsko vijeće na sjednici prihvatilo, ostale su iste u odnosu na prijašnje.

- Vrijednosti iznosa komunalnog doprinosa i komunalne naknade Grad Lepoglava nije mijenjao već više od 15 godina. Što se tiče same komunalne naknade mogu reći da je njena ekonomska vrijednost, što znači 0,20 kuna po metru kvadratnom, daleko manjoj od svih gradova u Varaždinskoj županiji. Kroz komunalnu naknadu gledamo interese građana i gospodarstvenika koje ne želimo opterećivati već poticati. Kad je o komunalnom doprinosu riječ istaknuo bih da smo oslobodili plaćanja komunalnog doprinosa za sve investicije koje se rade u okviru POS-a budući da planiramo izgradnju stanova u centru Lepoglave. Komunalnog doprinosa oslobađamo i sve mlade obitelji koje žele izgraditi prvu nekretninu na području Grada Lepoglave – istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić.

Vijeće je prihvatilo i Odluku kojom je utvrđena visina paušalnog poreza od 150 kuna po krevetu u svim naseljima Grada Lepoglave u kojima se nalazi soba, apartman i kuća za odmor odnosno kamp i objekt za robinzonski smještaj. Riječ je o najmanjem zakonski propisanom iznosu.

Političkim strankama raspodijeljeno 91.200 kuna

Na sjednici je predstavljen zaključak o raspoređivanju sredstava iz gradskog proračuna za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Lepoglave u 2019. godini.
Tako će u ovoj godini Hrvatskoj narodnoj stranci-Liberalnim demokratima (HNS-LD) 24.600 kuna Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) 24.000 kuna, Hrvatskoj seljačkoj stranci (HSS) 24.000 kuna, Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske (SDP) 12.600 kuna te Hrvatskoj stranci umirovljenika 6.000 kuna.