Pon01062020

Posljednje izmjene06:28:52 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Ostale vijesti Ostalo Football GRADSKO VIJEĆE (2. DIO) Zašto, dok se grade drugi nogostupi, nema nastavka izgradnje nogostupa u Žarovnici

GRADSKO VIJEĆE (2. DIO) Zašto, dok se grade drugi nogostupi, nema nastavka izgradnje nogostupa u Žarovnici


Zašto nikako da se nastavi nedovršen projekt izgradnje planiranih 800 metara nogostupa u Žarovnici pitali su na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća vijećnici Stjepan Vresk (HNS) i Stjepan Maček (HSS).

I dok je vijećnik Vresk to pitanje postavio gradonačelniku Marijanu Škvariću (HNS), podsjećajući da je projekt izgradnje nogostupa u Žarovnici započet prije tri godine kada da je izgrađeno oko 450 od planiranih 800 metara nogostupa, vijećnik Maček je pitanje postavio vijećniku Josipu Čeligu (HDZ), inače članu Upravnog odbora Županijske uprave za ceste koja je nositelj navedenog projekta. Pri tom su oba vijećnika istaknula da dok projekt nastavka izgradnje planiranog nogostupa u Žarovnici stoji, na gradskom se području otvaraju radovi na nova dva nogostupa koji su u međuvremenu i izgrađeni. Aludirali su pri tom na izgradnju dvaju nogostupa na području Višnjice.

Gradonačelnik Škvarić odgovorio je da ne sumnja da će nogostup u Žarovnici biti dovršen te da će Županijskoj upravi za ceste uputiti dopis kojim će zatražiti da ga se informira kad će radovi biti nastavljeni.

Vijećnik Čelig bio je konkretniji rekavši da radovi u Žarovnici nisu do sada krenuli budući da izvođaču radova nedostaju radnici, ali da će nastavak gradnje nogostupa krenuti u narednih dva tjedna.

Potaknut obilaskom župana Varaždinske županije Radimira Čačića područja Zlogonja, vijećnik Vreska je pitao i što je sa sanacijom ceste i klizišta na području Kameničkog Podgorja.
Odgovarajući na to pitanje, gradonačelnik Škvarić je rekao da je Županijskoj upravi za ceste upućen gradski dopis kojim se traži hitna sanacija klizišta i županijske ceste na području Kameničkog Podgorja, ali da odgovor nikad nije stigao na gradsku adresu.
- Situacija je takva da će zbog stanja županijske ceste biti u pitanje doveden prijevoz djece u školu. Ako ništa drugo, tražit ćemo da ŽUC intenzivira radove na održavanju te prometnice kako bi se ona mogla koristiti do potrebne sanacije – zaključio je gradonačelnik.

Radovi na tržnici 2020. godine

Kada će se nastaviti s izgradnjom kanalizacije na području Lepoglave te da li je u planu asfaltiranja prostora oko buduće tržnice, pitao je vijećnik Ignac Lončar (HSU).
Gradonačelnik Škvarić podsjetio ga je da su radovi na izgradnji kanalizacije počeli prije četiri godine i da su ih s oko 8 milijuna kuna financirale Hrvatske vode.
- Izgrađen je kanalizacijski sustav na području Očure i dio zapadnog područja Lepoglave nakon čega je projekt zaustavljen jer u planu da se kanalizacija izgradi u okviru projekta aglomeracije u koji je uključen i Grad Lepoglava. Što se tog projekta tiče uskoro će se održati sastanak na kojem će se pokrenuti postupak izrade projektne dokumentacije što će biti uvjet za narednu fazu projekta koja obuhvaća građevinske radove – pojasnio je gradonačelnik.


Što se uređenja prostora buduće tržnice u Lepoglavi tiče, gradonačelnik Škvarić je istaknuo da Grad zbog recesije u posljednje tri godine nije imao dovoljno sredstava da sam pokrene projekt uređenja tržnice, ali da je u planovima za iduću godinu izrada projektne dokumentacije i pribavljanje dozvola kako bi se 2020. godine počelo s radovima. Pri tom je dodao da Grad ne može urediti prostor postojećeg parkirališta budući da taj prostor nije u gradskom vlasništvu.