Pet17082018

Posljednje izmjene06:43:57 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Ostale vijesti Ostalo Football GRADSKO VIJEĆE Vijećnici prihvatili niz izvješća

GRADSKO VIJEĆE Vijećnici prihvatili niz izvješća


Po 24. puta u mandatnom razdoblju sastalo se Gradsko vijeće grada Lepoglave. Gradski su vijećnici raspravljali o 14. točaka Dnevnog reda.
Prva su na red došla izvješća o radu Gradske knjižnice Ivana Belostenca, Vatrogasne zajednice, Zajednice sportskih udruga, Trgovačkog društva Varkom i Turističko kulturno - informativnog centra za 2015. godinu.

Jednoglasno prihvaćena izvješća Gradske knjižnice i Vatrogasne zajednice

Tema rasprave o Izvješću Gradske knjižnice, prije nego li je izvješće jednoglasno prihvaćeno, bio je broj njenih članova. U 2015. godini učlanjeno je u Knjižnicu bilo 939 građana.
Vijećnik Stjepan Črepinko (HSS) predložio je da se ukine članarina i da se tako pokuša povećati članstvo s čime se nije složio vijećnik Zorislav Rodek (HNS) rekavši da se bez članarine gubi odnos uvažavanja članova prema knjižnici. Dodao je da bi prijetila mogućnost da nastane "stampedo" i bi se moglo desiti da bi neki članovi nemarno posuđivao knjige bez kojih bi ostali oni kojima su u nekom trenutku potrebni određeni naslovi. Uz to je naglasio da postojeća članarina i nije velika te ne bi trebala predstavljati problem.

Ravnateljica Gradske knjižnice Ivana Belostenca Karmela Geček istaknula je kako broj članova nije stvaran broju onih koji čitaju budući da se često događa da na jednu članarinu posuđuju knjige za više njih koji nisu članovi, posebice u obitelji, a što je nemoguće kontrolirati.

Inače, Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava 2015. godine, u kojoj je nabavljeno novih 1.761 knjiga, raspolagala je posudbenim fondom od 26.238 knjiga. U 2015. godini zabilježeno je posudba od 10.007 jedinica knjižnične građe. Uz posudbu knjiga, Gradska je knjižnica tijekom godine organizirala niz drugih programa – od predavanja, predstavljanja knjiga do izložaba. Ukupni prihodi Gradske knjižnice u 2015. godini iznosili su 573.742 kune od čega je 450.000 kuna osigurao Grad Lepoglava, Ministarstvo kulture 100.000 kuna, dok je Knjižnica osigurala 23.640 kuna vlastitih prihoda.

Nakon prihvaćanja Izvješća o radu Gradske knjižnice, jednoglasno i bez rasprave usvojeno je Izvješće Vatrogasne zajednice grada Lepoglave, za koju je Grad Lepoglava i to za potrebe redovne djelatnosti, odnosno za rad četiri dobrovoljna vatrogasna društva, u protekloj godini osigurao 350.000 kuna.

Rasprava o izvješću ZSUGL-a

Rasprava se, na trenutke žustra, razvila kada je na red došlo Izvješće Zajednice sportskih udruga grada Lepoglave. U Izvješću se, između ostalog, navodi da je ZSUGL u 2015. godini ostvarila prihode u iznosu od 916.834 kune te da taj iznos čine dotacija Grada Lepoglave (739.973,21 kn), prihod od najma sportske dvorane i poslovnog prostora (50.908 kn), prihod od iznajmljivanja kombija (20.764,50 kn), prihodi od sponzorstva i donacija (46.500 kn), prihodi od fitnesa i zumbe (48.500 kn) te ostali prihodi (10.188,12 kn).
Vijećnik Stjepan Črepinko komentirao je da su unatoč statusu Europskog grada sporta i brojnih kontakata s kojima se Zajednica hvali, sportski projekti i programi "odpiljeni" na svim razinama.
- Kako se, nakon svih hvalospjeva, ne prepoznaju ti projekti – pitao je vijećnik Črepinko.
U odgovoru predsjednika Zajednice sportskih udruga grada Lepoglave Ivice Rudeca istaknuto je da se Zajednica redovito javlja na natječaje i da je po tom pitanju Zajednica vrlo aktivna.
- Dobili smo 2015. godine potporu za provedbu Europskog tjedna sporta i Olimpijskog dana i to od TAFISE 15.000 kuna i 25.000 kuna od Hrvatskog olimpijskog odbora. Javili smo se i na natječaj za nabavku novog kombi vozila i imamo naznaka da će nam taj projekt biti odobren od strane Hrvatskog olimpijskog odbora. I kroz vlastite smo djelatnosti pribavili 140.000 kuna – istaknuo je Rudec.

Na konstatacije vijećnika Črepinka reagirao je vijećnik Željko Breški (HSP AS) koji ga je pozvao neka se učlani u neku od udruga da vidi kako je osigurati novce za njen rad te raditi u udruzi.
- Po vijećniku Črepinku najbolje je Lepoglavu ograditi bodljikavom žicom i nitko iz Lepoglave van, a nitko u Lepoglavu unutra – komentirao je vijećnik Breški na što je replicirao vijećnik Črepinko pojašnjavajući da je samo tražio odgovore na pitanje zašto ne prolaze određeni projekti koje smatra dobrima.

Rad ZUSGL-a pohvalio je vijećnik Siniša Štefičar (SDP) te pitao što je s planinarskim domom na Ravnoj Gori.
Predsjednik Zajednice Rudec pojasnio je da je dom u vlasništvu Planinarskog društva Pusti duh te da je nedavno obnovljen njegov interijer i da je dom u funkciji.
Vijećnica Slavica Cingesar predložila je da se što više sportskih djelatnika uključi u rad s djecom da se ne događa kao u Višnjici da djeca organizirano odlaze u susjednu Sloveniju na sportske aktivnosti.

Nakon rasprave izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Izvješće o radu Turističko – kulturno informativnog centra

Dodatno pojašnjavajući podneseno Izvješće u kojem se navodi da je TKIC u 2015. godini ostvario prihod od 2.194.500 kuna, a rashod od 2.158.865 kuna, direktor TKIC-a Vladimir Ivanuša posebno je istaknuo strukturu prihoda s naglaskom da je gotovo polovicu prihoda (48 %) TKIC ostvario vlastitim djelatnostima, a da su dotacije grada bile na razini 33 posto ukupnih prihoda.
- Dakle, ne stoji da TKIC nema vlastitih prihoda i da ga financira samo Grad. No, pitao bih da li postoji u Hrvatskoj ijedna tvrtka u kulturi koja se financira samostalno – rekao je Ivanuša ponukan komentarima vijećnika Stjepana Črepinka da je TKIC pupčanom vrpcom vezan za Grad Lepoglavu te da je za financiranje TKIC-a potrošeno tri puta više nego što je za njega dobiveno iz Europske unije.

- Da je vijećnik Črepinko član bilo koje udruge onda bi koristio TKIC i znao bi koliko on vrijedi. Skoro sva događanja odvijaju se u TKIC-u, a da ga nema odvijala bi se vani na njivi – ponovno je vijećnik Željko Breški komentirao izlaganje vijećnika Črepinka koji je naglasio da je član Udruge umirovljenika. Vezan za događanja u TKIC-u direktor Ivanuša dodao je da je u protekloj godini u TKIC-u održano 420 događanja. Dodao je i to da je državna revizija istaknula TKIC kao jedinu tvrtku u vlasništvu jedinice lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji koja je zadovoljila sve kriterije revizije.

- TKIC Lepoglavi oduzima puno energije i novaca – naglasio je u svom izlaganju vijećnik Željko Šoštarić (HSS) kojeg je zanimalo koliko je točno novaca TKIC dobio iz proračuna Grada Lepoglave u 2015. godini, kolika je plaća direktora za 2015. godinu i koliko je u toj godini TKIC realizirao projekata.
Direktor TKIC-a Vladimir Ivanuša reko je kako će sve odgovore vijećnik Šoštarić dobiti pismenim putem. No, pojasnio je da je TKIC na tržištu i za mnoge je projekte Gradu Lepoglavi bio najpovoljniji izvođač te da se podaci o realizaciji projekata nalaze u Izvješću.
- Napomenuo bih da se 13 mjeseci moja plaća financirala iz europskog projekta DE PARK i to od 1. veljače 2015. do 29. veljače 2016. U tom periodu nisam Grad koštao niti jednu lipu – istaknuo je Ivanuša.
Replicirao je vijećnik Šoštarić rekavši da su njegova pitanja bila jasna i da kao gradski vijećnik na njih traži jasne odgovore.

Tražio je vijećnik Šoštarić i odgovore vezane za dio Izvješća o radu TKIC-a u kojem se navode podaci o poduzetničkim zonama i da je njihova popunjenost 52 posto. Pitao je vijećnik Šoštarić gdje su te poduzetničke zone, tko radi u poduzetničkoj zoni u Kameničkom Podgorju, koliko je zaposleno ljudi i da li se u Poduzetničkoj zoni u Lepoglavi vode tvrtke Keramika Auguštanec i Montal koje su, rekao je Šoštarić, ksame stvorile svoju poduzetničku zonu.
- Nemam ništa protiv TKIC-a, nemam ništa protiv ljudi u TKIC-u niti protiv Grada, ali imam protiv načina na koji se to financira – dodao je Šoštarić.

Što se poduzetničkih zona tiče pojašnjenja je dao voditelj Projektnog ureda Emil Tkalec rekavši kako Grad ima definirane poslovne zone temeljene na Prostornom planu kojeg je donijelo Gradsko vijeće i da opseg poslova TKIC-a po pitanju zona, koje su u vlasništvu Grada, nije velik jer za to TKIC nema velike ingerencije.
- Mi samo pomažemo Gradu u rješavanju određenih situacija kao što je rješavanje imovinsko – pravnih poslova ili pisanja projekata – pojasnio je Tkalec.

Vijećnik Šoštarić dodao je u raspravi da smatra da je veliki nesrazmjer u količini novca koje Grad ulaže primjerice u sport i kulturu u odnosu na ulaganja u privredu koja su znatno manja te da Grad može jako poticati privredu usmjeravanjem gradskih sredstava za programe u privredi.
- U javnosti vlada mišljenje da se u TKIC-u lijepo živi i da zaposlenici imaju primanja nesrazmjerna prosjeku primanja na području grada Lepoglave – rekao je Šoštarić na kraju rasprave nakon čega je uslijedilo glasanje u kojem je uz dva glasa protiv vijećnika HSS-a prihvaćeno Izvješće o radu TKIC-a čiju je važnost komentirao i gradonačelnik Marijan Škvarić.
- TKIC-om je obuhvaćeno sve ono što treba jedan kraj za stvaranje novih vrijednosti. TKIC je centar svih kulturnih, društvenih, sportskih i drugih događanja i to ne samo Lepoglave već i šire regije. Uz njega su vezane brojen manifestacije, seminari, radionice. Zapitajmo se, a to dovoljno govori o njegovom značenju, što bi se desilo da ga sad zatvorimo – rekao je Škvarić dodajući da je projekt TKIC-a jedini projekt ovakve razine i vrijednosti realiziran u ovoj regiji.

Prihvatili su vijećnici i program rada TKIC-a za 2016. godinu kao i izvješće Varkom-a.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova dodijeljena tvrtki Dimax

Vijećnici je na znanje podneseno Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području grada Lepoglave u 2015. godini u kojem stoji da na području grada Lepoglave postoji ukupno 1099,65 ha poljoprivrednog tla isključivo osnovne namjene što predstavlja 16,66 posto ukupne gradske površine koja iznosi 6598,79 ha. Također je navedeno da je uslijed elementarne nepogode odrona zemljišta tijekom 2013. i 2014. godine došlo do značajnih oštećenja na nekoliko stambenih objekata, poljoprivrednih zemljišta te na cestama i putevima. Time su povećani troškovi održavanja komunalne infrastrukture kao i troškovi sanacije odrona zemljišta. Ukupna prijavljena šteta od odrona zemljišta na području grada Lepoglave u 2014. godini procijenjena je na iznos od 3.183.451,20 kuna. Za sanaciju štete i izrade potrebne dokumentacije iz gradskog je Proračuna 2015. godine izdvojeno 721.074,68 kuna.

U navedenom Izvješću se navodi da je komunalni redar tijekom 2015. godine uputio ukupno 100 naloga za uređenje vlasničko korisničkih čestica prvenstveno radi održavanja poljoprivrednih zemljišta. Upravo su problem zapuštenosti poljoprivrednih površina, tom prigodom, istaknuli i gradski vijećnici.

Na sjednici je prihvaćen prijedlog Odluke o izradi 3. izmjene i dopune Prostornog plana vezane za izgradnju trase magistralnog plinovoda Lepoglava – Krapina.

Pred članovima Gradskog vijeća našao se prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Lepoglave. Nakon provedenog javnog natječaja Gradsko vijeće je prihvatilo prijedlog da se koncesija dodjeli tvrtki Dimax j.d.o.o. iz Varaždina čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom.

Gradsko je vijeće prihvatilo prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko – planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Lepoglave čime se određuje korištenje namjenskih sredstva Fonda za provedbu kapitalnog projekta Gospodarska i socijalna revitalizacija grada Lepoglave kroz modernizaciju cestovne infrastrukture u iznosu od 650.000 kuna.
Prema raspoloživim podacima, na dan 31. svibnja na poziciji Fonda Grad Lepoglava raspolaže iznosom od 420.403 kuna. Ostatak sredstava trebao bi se namiriti iz sredstava sufinanciranja građana.