Pon21092020

Posljednje izmjene04:07:58 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Ostale vijesti Ostalo Football VIDEO: Burno na Gradskom vijeću - Smanjen komunalni doprinos, ali nema rješenja za Podgorje

VIDEO: Burno na Gradskom vijeću - Smanjen komunalni doprinos, ali nema rješenja za Podgorje

U utorak, 17. rujna maratonska petosatna 3. sjednica lepoglavskog Gradskog vijeća započela je burnom raspravom zbog prijedloga Roberta Mačeka ispred Kluba zastupnika HDZ-HSP-HSS da se s dnevnog reda skine točka o prihvaćanju darovanja dviju nekretnina u Kameničkom Podgorju gradu Lepoglavi od strane župe Kamenica.

 

Vijećnik Maček prijedlog je obrazložio činjenicom da od Jedinstvenog upravnog odjela još nisu dobili tražene dokumente oko dječjeg igrališta koje je Grad izgradio na tom zemljištu. Gradonačelnik Marijan Škvarić, kao predlagatelj te točke dnevnog reda, naveo je da ovaj darovni ugovor izrazito doprinosi razvoju Lepoglave, posebice Kameničkog Podgorja.

- Na temelju inicijative mještana i članova Mjesnog odbora Kameničko Podgorje ukazano je da se suočavaju s problemom neadekvatnog prostora za rad Mjesnog odbora, a s druge strane tamošnja djeca se igraju na raskrižju ceste zbog nepostojanja igrališta. U dogovoru s mještanima i župnikom Jočom definirali smo kako bi to zemljište bilo pogodno za Društveni dom i malo igralište. Još jednom zahvaljujem župniku Joču i biskupiji što su bez ikakve naknade ustupili to zemljište kako bi se moglo prionuti izradi projektne dokumentacije za dobivanje građevinske dozvole, a time i ishodovati sredstva iz resornog ministarstva i fondova Europske unije. Siguran sam da su stručne službe dostavile sve tražene dokumente i ako postoji ikakva sumnja oko nezakonitih radnji predlažem Koaliciji HDZ-HSP-HSS da se obrate državnom odvjetništvu i USKOKu pa neka oni istraže sporno igralište koje nema veze s darovnim ugovorom. Na ovaj način činite štetu mještanima Kameničkog Podgorja jer je odbacivanjem te točke dnevnog reda izgubljeno dvije godine do ponovnog raspisivanja fondova – napomenuo je gradonačelnik.

Sjednici Vijeća bili su prisutni članovi Mjesnog odbora Kameničko Podgorje, kao i njihov predsjednik Stjepan Juren koji uzastopno odbacivanje darovnog ugovora smatra sramotnim. - Još 2010. godine pokrenuli smo pitanje oko tog zemljišta koje je bilo zapušteno, a koje je po nama najidealnije za dječje igralište zbog udaljenosti od prometnica. Mještani su to zemljište sami očistili i nakon što je župnik Joč rekao da zapušteni vinograd nikad neće koristiti, zamolili smo ga da nam ga da u najam na nekoliko godina. U dogovoru s Gradom, župnikom i Varaždinskom biskupijom došli smo do dogovora da to zemljište biskupija pokloni Gradu, uz odobrenje da se do službenog potpisivanja darovnog ugovora, na njemu mogu graditi sadržaji za djecu. Izgrađeno je igralište 15x15, kojeg smo sami ogradili i kraj kojeg su postavljena dječja igrala. Napokon smo maknuli djecu sa raskrižja, a igralište je svakim danom puno. Sad je ispalo da se preko tog zemljišta, koje je darovano nama, prepucavaju na sjednicama Vijeća uz opravdanje da vladajuća koalicija misli da zaslužujemo bolje – ogorčen je Juren.

Na to je predsjednik Gradskog vijeća Željko Šoštarić izjavio da vladajuća Koalicija smatra kako postoje nepravilnosti oko samog darovnog ugovora. - To zemljište je na nepristupačnom mjestu. To zemljište nije u vlasništvu Grada i ono nije pogodno za dječje igralište. To zemljište je u jarku, a na njemu je napravljeno neko polurješenje u svrhu izbora. Nas zanima troškovnik pripremnih radova na tom igralištu, ograde, dječjih igrala i koša. Zalažemo se da Kameničko Podgorje dobije pravo igralište koje bi bilo primjereno za sportske aktivnosti. Također, Društveni je dom zamišljen na neadekvatnom mjestu i o tom Društvenom domu ne mislimo ništa. Nemamo nikakvog razloga da ne slušamo volju mještana Podgorja, ali problem je u tome što mislimo da postoji trunčica sumnje u nezakonitosti jer nemamo relevantne podatke o utrošenim sredstvima na tom igralištu – smatra Šoštarić.

Još jedna točka koja je isto trebala biti maknuta s dnevnog reda odnosila se na Razvojne projekte Grada Lepoglave s prijedlogom Zaključka kojim vijećnici odobravaju i podržavaju navedene razvojne projekte te ovlaščuju Gradonačelnika da provede sve potrebne aktivnosti u svrhu realizacije navedenih projekata.Međutim, nakon gradonačelnikovog detaljnog pojašnjenja ove točke i kratke stanke te dogovora Kluba vijećnika HDZ-HSP-HSS, odlučeno je da ona ipak neće biti izuzeta s dnevnog reda.

Nakon prihvaćanja Izvještaja o poslovanju Turističke zajednice Grada Lepoglave za razdoblje od 1.8.2012. do 31.12.2012. i Izvješća o prihodima i rashodima Dječjeg vrtića za prošlu godinu, gradski su vijećnici jednoglasno prihvatili Izvješće o radu Gradonačelnika za prvih 6 mjeseci ove godine. Slijedilo je prihvaćanje Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava s obzirom da jedina prijavljena kandidatkinja ne ispunjava formalne uvjete natječaja.

Burnu raspravu izazvala je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, kojom vijećnik Robert Maček (HDZ) za plaćanje komunalnog doprinosa na području Grada Lepoglave, predlaže 4 zone raspoređene po ulicama. Ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture u prvoj zoni, komunalni doprinos za stambeni prostor iznosi 20 kuna, u drugoj zoni 15 kuna, u trećoj zoni 10 kuna, a u četvrtoj zoni 5 kuna.
Na raspravi je Zorislav Rodek (HNS) skrenuo pažnju da je Klub vijećnika HNS tražio da se ta točka izuzme s dnevnog reda jer treba odraditi kvalitetnu javnu raspravu s građanima na koje se ta Odluka odnosi. Također, napomenuo je da je koncept Odluke napravljen bez uključivanja Mjesnih odbora koji najbolje znaju svoje područje rada. U Odluci, tvrdi Rodek, nije uzet u obzir i pad nataliteta te slaba naseljenost pojedinih sela.

Raspravi se priključio i gradonačelnik Škvarić koji je objasnio vijećnicima da je komunalni doprinos (što nije komunalna naknada!), prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu definiran je kao novčano davanje koje se uplaćuje za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i krematorije te javnu rasvjetu).

- Također, nelogično je da se za kuće za odmor, imale ili ne imale one struju ili vodu za prvu zonu plaća doprinos od 24 kuna po kubnom metru dok za četvrtu zonu samo 10 kuna. Po meni bi za kuće za odmor trebao biti isti iznos doprinosa. Tražimo da se pričeka izrada Prostornog plana u kojem će biti definirane građevinske zone i zone privremenog stanovanja po kojima ćemo onda kartografski definirati zone komunalnog doprinosa. Moramo gledati na ravnomjeran razvoj Lepoglave, ali ovom Odlukom koliko će se uplatiti doprinosa po zonama toliko će se i uložiti u održavanje komunalne infrastrukture u toj zoni – izjavio je gradonačelnik.

Vijećnicima je gradonačelnik prezentirao točku dnevnog reda koja se odnosi na razvojne projekte Grada Lepoglave, a u sklopu koje je navedeno 20 projekata koje Grad realizira ili su u fazi izrade projektne dokumentacije koji će se aplicirati na resorna ministarstva ili fondove Europske unije. Za sve odobrene projekte Grad će dobiti bespovratnu novčanu pomoć koja će namjenski biti utrošena za realizaciju istih. Velika većina projekata bit će sufinancirana u manjem postotku iz gradskog proračuna dok će onaj znatno veći dio financirati Europska unija ili ministarstva. Tom prilikom gradonačelnik je naglasio da kako svega 8 zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu provode te projekte uz redovnu djelatnost, a tu je i Projektni ured koji odrađuje pripremu projektne dokumentacije besplatno, a koju bi Grad inače platio u prosjeku oko 45 tisuća kuna po projektu.

Međutim, predsjednik Gradskog vijeća Željko Šoštarić mišljenja je da oprezno treba pristupiti razvojnim projektima. - Svi ti projekti jako puno koštaju. Primjerice, projekt sportskog centra Grassroots, za kojeg Grad mora sufinancirati značajna sredstva, mislimo da je to veliki izdatak. Mi nismo protiv tih projekata, ali za njih tražimo opravdanje – smatra Šoštarić.

Uslijedila su ostala pitanja nakon čega je završena petosatna sjednica Gradskog vijeća.