Pon12042021

Posljednje izmjene03:12:09 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Ostale vijesti Ostalo Football

SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA Uz nesudjelovanje dijela vijećnika Gradsko vijeće na elektronskoj sjednici izglasalo smanjenje broja vijećnika u budućem Gradskom vijeću te ukidanje funkcije zamjenika gradonačelnika


Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je 27. sjednicu. Po treći puta za redom, zbog epidemioloških mjera, sjednica je, iako je prvotno najavljeno da će biti održana putem Zoom aplikacije, održana elektronskim putem odnosno vijećnici su se o prijedlozima izjašnjavali putem elektroničke pošte. Učinilo je to devet vijećnika iz redova HDZ-a, HNS-a i HSU-a dok su vijećnici iz redova HSS-a, SDP-a i nezavisni Boris Šinko izrazili nezadovoljstvo održavanjem sjednice u takvom obliku te nisu sudjelovali u njenom radu.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE GRADA LEPOGLAVE Održana online sjednica


Gradsko vijeća Grada Lepoglave održalo je 12. studenog svoju 25. sjednicu. Zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19 te Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske odnosno Odluke o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije, sjednica je održana putem interneta. Vijećnici su se 13. točaka Dnevnog reda sjednice izjašnjavali putem elektroničke pošte. Glasanju se odazvalo 11 vijećnika koji su jednoglasno prihvatili sve podnesene prijedloge koji su se našli na Dnevnom redu sjednice.

Opširnije...

23. GRADSKO VIJEĆE Pitanja vijećnika


Na 23. sjednici Gradskog vijeća vijećnici su postavili niz vijećničkih pitanja.

Opširnije...

VIJEĆNIČKA PITANJA Zašto je prvo otpušten, a potom vraćen na posao djelatnik TKIC-a


I 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave standardno je započela vijećničkim pitanjima od kojih su neka izazvala burnu raspravu, a izrečena je i opomena vijećniku Stjepanu Črepinku zbog nepoštivanja Pravilnika o radu Gradskog vijeća.

Opširnije...

23. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE Slijedi osnivanje podružnice Dječjeg vrtića Lepoglava u Višnjici te otvaranje novih radnih mjesta


Gradsko vijeće Grada Lepoglave na svojoj je 23. sjednici održanoj 30. srpnja jednoglasno prihvatilo izmjene i dopune Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Lepoglava čime su stvoreni uvjeti za osnivanje podružnice Dječjeg vrtića Lepoglava u Višnjici gdje se kraju privode radovi na izgradnji objekta novog dječjeg vrtića. Ujedno, tim je izmjenama i dopunama dana suglasnost za uspostavu novih radnih mjesta kako u budućoj podružnici Dječjeg vrtića Lepoglava u Višnjici tako i u Lepoglavi gdje se, nakon izvršene adaptacije i uređenja postojećeg vrtićkog objekta, otvaraju novi odjeli i devet novih radnih mjesta

Opširnije...

GARDSKO VIJEĆE Žustra rasprava o izvješću poslovanja TKIC-a


Na Dnevnom redu 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave bilo je nekoliko izvješća o poslovanju. Izvješće Savjeta mladih prihvaćeno je jednoglasno i bez rasprave. Jednoglasno je, uz kratku raspravu u kojoj su se mogle čuti pohvale radu Gradske knjižnice, prihvaćeno i izvješće o radu Gradske knjižnice Ivana Belostenca.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE Na aktualnom satu o gradnji POS stanova, neprolasku projekta TCDI-a na natječaju CEKOM-a, uređenje lokalnih cesta, nemogućnosti praćenja Školske televizije, neugodnim mirisima iz asfaltne baze ...


22. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave uobičajeno je započela pitanjima vijećnika.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE Donijeto niz mjera za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa na području Grada Lepoglave


Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je 15. travnja elektronsku sjednicu na kojoj su se vijećnici izjašnjavali putem elektroničke pošte. Riječ je o 21. sjednici Gradskog vijeća koja je održana elektronskim putem zbog trenutne epidemiološke situacije koja je ujedno uvjetovala i Dnevni red. Naime, na Dnevnom redu sjednice bile su točke koje su se odnosile na donošenje mjera za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa na području Grada Lepoglave.

Opširnije...

NAJAVA Gradsko vijeće održat će 15. travnja online sjednicu na kojoj bi trebale biti donijete mjere za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa na području Grada Lepoglave


Gradsko vijeće Grada Lepoglava održat će 15. travnja 21. sjednicu. Sjednica će se zbog trenutne epidemiološke situacije održati putem interneta, a vijećnici će o predloženim točkama glasati elektroničkom poštom.
Trenutno epidemiološko stanje odnosno posljedice koje će ono izazvati glavni su razlog sazivanja sjednice. Naime, Gradsko bi vijeće trebalo donijeti odluke o mjerama ublažavanja negativnih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa na području Grada Lepoglave.

Opširnije...

ODRŽANA 20. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA Zbog razmimoilaženja u stavu treba li se sjednica, s obzirom na okolnosti vezane za koronavirus, održati u skraćenom obliku, vijećnici HSS-a, SDP-a i zamjenik gradonačelnika napustili sjednicu. Vijećnici HNS-a, HDZ-a i


Na samom početku sjednice, koja je uz obrazloženje da će se tako postići veći stupanj zaštite vijećnika, održana u Domu kulture, a ne u Gradskoj vijećnici, došlo je do razmimoilaženja u stavovima treba li se sjednica održati u skraćenom obliku, odnosno da se s dnevnog reda izuzme većina od 18 točaka.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE Izglasan dosad najveći gradski Proračun u iznosu od 47.629.403 kuna


Gradsko vijeće Grada Lepoglava je na 19. sjednici, održanoj 19. prosinca, većinom glasova nazočnih vijećnika, izglasalo Proračun Grada Lepoglave za 2020. godinu u iznosu od 47.629.403 kuna te projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu.
Za Proračun je glasalo 10 vijećnika HNS-a, HDZ-a, SDP-a i HSU-a dok su tri vijećnika HSS-a i nezavisni vijećnik Boris Šinko bili suzdržani.

Komentari Proračuna za 2020.:

Komentar gradonačelnik

Komentar HSSKomentar HDZ


Komentar SDP

Prije donošenja Proračuna za 2020. godinu prihvaćene su 2. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu kojima se ukupni rashodi s planiranih 45.692.624 kuna smanjuju na 33.324.482 kuna.
Rebalans Proračuna za 2019. godinu prihvaćen je s 10 glasova za i četiri suzdržana glasa vijećnika HSS-a i nezavisnog Borisa Šinka.

Aktualni sat

Na početku sjednice Klub vijećnika HSS-a izrazio je nezadovoljstvo predloženim Dnevnim redom istaknuvši da 25 točaka Dnevnog reda i 286 stranica materijala ne dopuštaju kvalitetnu pripremu za sjednicu i raspravu. Izražena je sumnja da se tako željela izbjeći kvalitetna rasprava. Zbog toga su vijećnici HSS-a i nezavisni Boris Šinko glasali protiv predloženog Dnevnog reda za kojeg je predsjednik Gradskog vijeća Robert Dukarić rekao da je u skladu s poslovnikom i zakonom te da nema razloga da ne bude prihvaćen što je i učinilo 10 preostalih vijećnika pa je sjednica nastavljena po predloženom Dnevnom redu.

Uslijedila su pitanja i prijedlozi vijećnika.

Pitanje vijećnika Borisa Šinka (nezavisni)Pitanje vijećnika Stjepana Mačeka (HSS)

Pitanje vijećnika Željka Šoštarića (HSS)Pitanje vijećnika Stjepana Črepinka (HDZ)

Prihvaćeno niz prijedloga odluka

U nastavku 19. sjednice vijećnici su jednoglasno prihvatili Plana djelovanja Grada Lepoglave u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu, Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2019. godinu, Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2020. godinu te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Lepoglave za razdoblje od 2020. do 2023. godine.
U kraćoj raspravi istaknuta je potreba za što boljim opremanjem hitnih službi te pripremu planskih dokumenata.

Izjednačena mjerila za sufinaciranje vrtića u javnom i privatnom sektoru

Jednoglasno su vijećnici prihvatili i Odluku o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja Grada Lepoglave u dječje vrtiće za 2020. godinu kojom se mjerila sudjelovanja roditelja odnosno korisnika usluga u sufinanciranju programa dječjeg vrtića izjednačavaju za javni i privatni sektor.
Odlukom se sudjelovanje roditelja u sufinanciranju 10-satnog programa utvrđuje prema njihovim materijalnim mogućnostima. Participacija za jedno dijete kreće se u visini od 428 do 650 kuna ovisno o prihodu po članu domaćinstva u prethodnom tromjesečju.

Također jednoglasno vijećnici su prihvatili Odluke o komunalnom redu te prijedlog Odluke o uvjetima i načinu privremenog korištenja poslovnog prostora za javne i druge namjene u mjesnim domovima kojim su definirane i naknade za korištenje navedenog prostora.
U raspravi o uvjetima i načinu privremenog korištenja poslovnog prostora za javne i druge namjene u mjesnim domovima vijećnik Stjepan Črepinko rekao je da bi mjesni odbori odnosno oni koji koriste te prostore trebali financirati njihovo korištenje, a ne Grad i svi ostali građani.
S druge strane, vijećnik Zorislav Rodek je istaknuo da se ti domovi rade za ljude i kad bi oni sami plaćali njihovo korištenje cijena bi bila veće 10 pa čak i 20 puta. Dodao je da i ti domovi doprinose tome da se ljudi zadrže na područjima na kojima žive.
Vijećnik Željko Šoštarić je rekao da se društveni domovi grade zbog političkih interesa i da neće poboljšati demografsku sliku.

Prihvaćene su, također jednoglasno, i Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Lepoglave kojom nije došlo do promjene cijena odvoza otpada.

Do kraja sjednice vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plan davanja koncesija na području grada Lepoglave za razdoblje od 2020. -2023. godine te Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna

Prihvaćena je, ali ne jednoglasno, i Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture. Tom se Odlukom Grad Lepoglava obavezuje da će Emini Pavleković u vrijednosti radova na uređenju puta do obiteljske kuće, a koji prolazi česticom u vlasništvu Grada, cijenu izvedenih radova kompenzirati oslobađanjem plaćanja komunalnog
doprinosa u istom iznosu.
Vijećnik Željko Šoštarić rekao je kako je riječ o presedanu i da Grad to ne bi trebao činiti, a vijećnici tako nešto izglasati. Gradonačelnik Marijan Škvarić istaknuo da je Grad dužan napraviti put što neće učiniti već će kompenzirat to što ga investitor sam radi.
Prijedlog je prihvaćen uz četiri glasa protiv i to vijećnika iz redova HSS-a i nezavisnog Borisa Šinka te uz suzdržani glas Siniše Štefičara iz SDP-a.

 

IZ GRADA Održana svečana sjednica Gradskog vijeća


U povodu obilježavanja Dana Grada Lepoglave u Domu kulture u Lepoglavi održana je svečana sjednica Gradskog vijeća.

Opširnije...

ODRŽANA 18. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE (AUDIO) Vijećnici postavili pitanja o odnosu TKIC-a i NUM-a, neugodnih mirisa koji se šire iz asfaltne baze, kupnji novog automobila, zimskoj službi, održavanju komunalne infrastukture, niskonaponske mr


Gradsko vijeće Grada Lepoglave na svojoj je 18. sjednici održanoj 14. studenog prihvatilo niz prijedloga odluka te izvješća.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE 17. sjednicu obilježilo neprihvaćanje većine predloženih odluka i izvješća


Prije dva je tjedna zbog nedostatka kvoruma odgođeno održavanje 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave. Sjednica je u drugom pokušaju održana 3. listopada ponudivši zanimljivo glasanje vijećnika. Na jednoj strani bili su vijećnici iz redova HNS-a, HSU-a i dijela HDZ-a, a na drugoj vijećnici iz redova HSS-a, SDP-a, nezavisni Boris Šinko te također dio vijećnika HDZ-a. Dogodila se zanimljiva situacija u kojoj su vijećnici iz HDZ-a većinom bili podijeljeni kod glasanja koje je rezultiralo neprihvaćanjem većine predloženih odluka i izvješća.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE Zbog nedostatka kvoruma odgođena 17. sjednica Gradskog vijeća


17. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave koja se trebala održati 19. rujna nije održana zbog nedostatka kvoruma. Pozivu na sjednicu odazvalo se šest (četiri vijećnika HNS-a i dva vijećnika HDZ-a) od 15 gradskih vijećnika te je predsjednik Gradskog vijeća Robert Dukarić donio odluku da se sjednica odgađa te da će se održati u nekom drugom terminu koji će se naknadno utvrditi. 

GRADSKO VIJEĆE (AUDIO) Vijeće na 16. sjednici prihvatilo brojna izvješća


Održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave koja je počela aktualnim satom. Pitanja i odgovore vijećnika donosimo u audio zapisu:

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE Izglasan prvi ovogodišnji rebalans proračuna. Proračun povećan na 45.692.624 kuna


Gradskom vijeću je na usvajanje dan Prijedloga 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2019. godinu. Predloženo je povećanje proračuna s dosadašnjih 38.758.884 kuna na 45.692.624 kuna. Riječ je o povećanju proračuna za 6.933.740 kuna.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE (AUDIO) Aktualni sat 15. sjednice Gradskog vijeća


Održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave. Donosimo audio snimku pitanja vijećnika.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE (AUDIO) 12. svibnja održat će se izbori za mjesne odbore


Gradsko vijeće Grada Lepoglave na svojoj je 14. sjednici, održanoj 3. travnja, donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na kojima će se birati članovi 11 gradskih mjesnih odbora.

Opširnije...

13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (AUDIO) Vijećnici odradili još jedan buran aktualni sat, ali i donijeli odluku o visini naknade za boravak djece u dječjim vrtićima


Održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave. Uz još jedna aktualni sat tijekom kojeg ponovno nisu izostali povišeni tonovi, vijećnici su jednooglasno prihvatili Odluku o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja Grada Lepoglave u dječje vrtiće u 2019. godini.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE (PITANJA VIJEĆNIKA) 2 DIO Da li će Grad stati u zaštitu lokalnih vodovoda?


Vijećnik SDP-a Siniša Štefičar tijekom aktualnog je sata skrenuo pozornost na problem s kojim se susreću pacijenti koji autobusom odlaze s fizikalne terapije u smjeru Ivanca. Naime, kako u blizini Doma zdravlja u Lepoglavi nema autobusnog ugibališta odnosno stanice koju bi koristili putnici koji putuju u smjeru Ivanca, pacijenti su primorani nakon terapije pješačiti do najbliže stanice što im predstavlja problem i ugrožava zdravlje, poručio je vijećnik Štefičar te pitao da li postoji mogućnost da se u blizini Doma zdravlja, na glavnoj cesti, uredi autobusna stanica koju bi koristili putnici koji odlaze u smjeru Ivanca.

Gradonačelnik Marijan Škvarić (HNS) pohvalio je inicijativu vijećnika Štefičara te najavio da će razgovarati s predstavnicima Županijske uprave za ceste i policije o mogućnosti uređenja autobusne stanice na navedenom mjestu.

Božićnice i uskrsnice sa 100 na 180 kuna

- Ministarstvo poljoprivrede daje oko milijardu kuna za izgradnju dječjih vrtića i vatrogasnih domova u ruralnim sredinama. Zanima me zašto mi ne koristimo ta sredstva za izgradnju vatrogasnog centra u Lepoglavi i dječjeg vrtića u Višnjici – pitao je vijećnik Ignac Lončar (HSU).
Vijećnik Lončar je i predložio da se poveća iznos božićnice i uskrsnice za umirovljenike sa sadašnjih 100 na 180 kuna te da se one isplaćuju umirovljenicima koji imaju mirovinu manju od 1800 kuna.

- Ministarstvo poljoprivrede je nosioc natječaja iz mjere 7.4.1. iz koje smo mi dobili novce za uređenje dječjeg vrtića u Lepoglavi. To je resor Ministarstva poljoprivrede premda se natječaj provodi preko Agencije za plaćanja. S obzirom na to da smo dobili novce za jedna vrtić ne možemo se javiti na istu mjeru dva puta – odgovorio je gradonačelnik Škvarić.
Za prijedlog povećanja božićnica i uskrsnica gradonačelnik je rekao da je realan i da će se njemu voditi računa.

Zaštita lokalnih vodovoda i sanacija deponija u Poduzetničkoj zoni

Dva je pitanja gradonačelniku Škvariću uputio vijećnik Željko Šoštarić (HSS).
Vezano za medijsku najavu preuzimanja manjih vodovodnih sustava, pa tako i lokalnih vodovoda na području Grada Lepoglave, te manjih tvrtki koje se bave vodoopskrbom od strane većih, vijećnik Šoštarić je pitao što se može očekivati da će po tom pitanju poduzeti Grad Lepoglava i gradonačelnik.
- Da li od vas i Grada možemo očekivati pomoć da ovi vodovodi ostanu u sadašnjem ili bar sličnom stanju u kakvom su bili do sada pa da pijemo vodu iz naših lokalnih vodovoda – pitao je vijećnik Šoštarić.
Drugo pitanje vijećnika Šoštarića bilo je vezano uz poduzetničku zonu.
- Neki sam dan išao u poslovnu zonu i vidim da je dolje opet navožene smeće, a da je prije navoženo poravnato. Pitam vas tko je, čiji bager, izravnao prije navoženo smeće i tko ga je platio te zašto se to smeće ponovno navaža na te parcele. Molim da se ispita i poduzmu određene mjere i koraci da se ispita bijela prašina koje se dolje nalazi – pitao je vijećnik Šoštarić.

- Zakon o vodama je u pravnoj proceduri. Trenutno je u fazi javnog savjetovanja te vi kao vijećnik i građanin imate pravo na javnom savjetovanju uputiti primjedbe te dati prijedloge i rješenja. Pričekajmo u kojem će obliku zakon biti donijet. Iskusan sam da ne istrčavam pred rudo temeljem rekla-kazala informacija. Kao gradonačelnik ću preko Udruge gradova nastojati mijenjati određene stavke tog zakona. No, moramo poštivati procedure, bili mi zadovoljni ili ne, propisane zakonom. Moje je da štitim interese građana u okviru zakona – odgovorio je na prvo pitanje gradonačelnik Škvarić.
- Ne nakon vašeg prijašnjeg upita nego već i ranije dao sam nalog da se na dijelu poslovne zone gdje je bačeno smeće postavi video nadzor zahvaljujući kojem smo detektirali počinitelja. Njime se sada bavi Inspekcija za zaštitu okoliša. Dok se slučaj i procedura ne završi to bačeno smeće mora biti tamo budući da se radi o dokaznom materijalu. Neću ništa prejudicirati jer se proces još uvijek vodi. Ne možete od gradskih službenika tražiti da znaju tko je i gdje šta bacio na području grada – odgovorio je na drugo pitanje gradonačelnik dodavši da je prije postavljanja kamera Grad Lepoglava izvršio sanaciju tog prostora.