Čet15042021

Posljednje izmjene08:56:32 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Ostale vijesti Ostalo Cricket IZ GRADA Upravljanje mobilnim reciklažnim dvorištem povjereno tvrtki Ivkom

IZ GRADA Upravljanje mobilnim reciklažnim dvorištem povjereno tvrtki Ivkom


Od 16. studenog građani s područja Grada Lepoglave imaju mogućnost da u svom naselju odlažu one vrste otpada koje su do sada morali odvoziti u reciklažno dvorište tvrtke Ivkom u Ivancu. Naime, tog je dana na području Grada Lepoglave s radom počelo mobilno reciklažno dvorište, prvo takvo na ovom širem području Varaždinske županije.

Poslove upravljanja mobilnim reciklažnim dvorištem Grad Lepoglava je istog dana povjerio tvrtki Ivkom koja već obavlja poslove prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na gradskom području. Ugovor kojim su uređena međusobna prava i obaveze Grada Lepoglave i tvrtke Ivkom vezano za upravljanje mobilnim reciklažnim dvorištem potpisali su gradonačelnik Marijan Škvarić i direktor komunalne tvrtke Ivkom Edo Rajh.

- Projektom mobilnog reciklažnog dvorišta našim smo građanima omogućiti da što lakše odvajaju otpad i time doprinose očuvanju okoliša u kojem živom. Od sada će u svom naselju periodično moći odlagati i one vrste otpada, u količinama primjerenim za kućanstvo, koje su morali odvoziti u reciklažno dvorište u Ivanec. Važno je istaknuti, a što je definirano ovim ugovorom, usluge mobilnog reciklažnog dvorišta građani će koristiti besplatno budući da će troškove upravljanja njime Ivkomu podmirivati Grad Lepoglava – istaknuo je gradonačelnik Škvarić.

Ugovorom je definirano i da će tvrtka Ivkom osigurati odvojeno prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta prema unaprijed dogovorenim lokacijama na području Grada Lepoglave.