Ned20092020

Posljednje izmjene04:07:58 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Ostale vijesti Ostalo Cricket IZ GRADA Lepoglava među 'Gradovima za jednakost'

IZ GRADA Lepoglava među 'Gradovima za jednakost'


Projekt „Gradovi za jednakost – Bolja zaštita od diskriminacije na lokalnoj razini kroz upravljanje raznolikošću i jednakošću“ financira Europska unija kroz program „Prava, jednakost i građanstvo“, a provode ga Hrvatski pravni centar i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj.

U Hrvatskoj postoji vrlo slaba svijest o ulozi gradova u provođenju anti-diskriminacijske politike, odnosno, šire shvaćeno, u unaprjeđenju jednakosti među građanima. Nacionalna anti-diskriminacijska politika jedva da tu ulogu prepoznaje, osim u području izvještavanja, a ni regulatorni ni financijski okvir nije ništa napredniji u njenom promicanju. S druge strane, gradske politike, odluke i ponašanje u ovom području uvelike određuju mogućnost za ostvarivanje jednakosti građana upravo tamo gdje oni žive, u svojim lokalnim zajednicama.
S tim se premisama i Grad Lepoglava uključio u radnu skupinu koja je radila na Priručniku 'Gradovi za jednakost' koji detaljnije pojašnjava važnost i koristi provedbe politika jednakosti za gradove, a namijenjen je gradovima koji žele unaprijediti vlastitu praksu u ovom području.

Uz Priručnik, izrađen je i Indeks jednakosti koji predstavlja jednostavan alat za samoprocjenu jedinica lokalne samouprave o njihovim praksama na području jednakosti te je namijenjen promicanju izvrsnosti u području jednakosti te borbi protiv korupcije.

Na prezentaciji Priručnika i Indeksa sudjelovao je i zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač kao jedan od recenzenta spomenutog Priručnika kazavši pritom kako je, obzirom na dnevnopolitičke aktualnosti u Hrvatskoj danas izrazito važno osnažiti kapacitete na svim razina za borbu protiv korupcije i kontrolu integriteta.
- Integritet je koncept dosljednosti u djelovanju, vrednotama, metodama, mjerama, načelima, očekivanjima i rezultatima. U etici, integritetom se smatra poštenje, istinitost ili točnost te nepostojanje odstupanja od univerzalne vrijednosti, propisa, projekcije i plana nečijih djela. Pojednostavljeno, integritet je suglasje onog što govorimo s onim što radimo, a razina integriteta vlasti, odnosno političkog integriteta i integriteta javne uprave ključna je za povjerenje građana. Upravo se kroz ovaj Priručnik provlači to važno pitanje integriteta koje je danas više nego ikad na udaru – kazao je Kovač.

U okviru projekta, provedeno je i anketno istraživanje hrvatskih gradova o njihovim postojećim politikama i praksama u području jednakosti. Izvještaj o provedenom anketnom istraživanju dostupan je na sljedećem linku: Izvještaj o anketnom istraživanju.

Uz izvještaj, okviru projekta, izrađen je priručnik 'Gradovi za jednakost' ostvarivanje načela jednakosti na lokalnoj razini. U priručniku je pokušano prepoznati naprednu praksu gradova te je prikazati u kontekstu međunarodnih, inozemnih i domaćih aktivnosti kojima gradovi preuzimaju sve veću odgovornost za osiguranje jednakosti i ljudskih prava u cjelokupnom rasponu svojeg djelovanja. Pritom je naglašena važnost uključivanja pitanja jednakosti u procese upravljanja gradovima te uključivanja građana u odlučivanje o važnim pitanjima u njima, koja su temelj dobrog upravljanja. Priručnik je dostupan na sljedećem linku: Priručnik 'Gradovi za budućnost'.