Pet21022020

Posljednje izmjene11:59:51 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Ostale vijesti Ostalo Cricket IZ GRADA Održan sastanak predstavnika Grada i stanara zgrada na gradskom području

IZ GRADA Održan sastanak predstavnika Grada i stanara zgrada na gradskom području


Novi sustav gospodarenja otpadom bio je glavna tema sastanka predstavnika Grada Lepoglave i stanara stambenih zgrada s gradskog područja. Sastanak je održan u gradskoj vijećnici u Lepoglavi, a nazočili su mu i predstavnici upravitelja stambenih zgrada.

Gradonačelnik Marijan Škvarić upoznao je nazočne s odredbama zakona o održivom gospodarenju otpadom i obavezom koje iz njega proizlaze, posebice s obavezom selektiranja otpada. Osvrnuo se pri tom i na početke organiziranog prikupljanja otpada s kojim se na gradskom području krenulo 2005. godine. Pri tom je istaknuo da je od 2005. godine utrošeno gotovo 1.5 milijuna gradskih kuna za sanaciju divljih deponija.
- Divljih deponija više gotovo da i nema što govori da svijest o potrebi propisanog zbrinjavanja otpada postoji kod većine građana – istaknuo je gradonačelnik Škvarić.

Jedan od glavnih povoda organiziranju ovog sastanka s predstavnicima stanara stambenih zgrada je evidentan problem način odlaganja selektiranog otpada u stambenim zgradama. Naime, spremnici za otpad koje zgrade koriste česta su "meta" pojedinaca koji ne žive u zgradama, ali potajice i nepropisno u te spremnike odlažu otpad te zbog toga stanari trpe štete. S toga se razmišlja na koji način spriječiti takvu, sve učestaliju, praksu. Na sastanku se razgovaralo o nekoliko mogućih rješenja – zaključavanje i ograđivanje spremnika, mogućnost izgradnje podzemnik spremnika što je kao mogućnost, zbog visoke cijene izgradnje takvog spremnika, gotovo pa odbačena te prelazak na pojedinačne spremnike kakve koriste građani koji žive u kućama, a što su neke stambene zgrade već i učinile.
- Grad ne može donijeti odluku o tome kako će te prikupljati otpad već će te to morati učiniti sami. No, želimo čuti vaša prijedloge i odluke kako bismo s IVKOM-om koji obavlja poslove odvoza otpada dogovorili daljnje korake i pronašli najbolja rješenja vezana za zbrinjavanje otpada na gradskom području – istaknuo je gradonačelnik Škvarić dodavši i da stanari u stambenim zgradama, koji će i dalje imati velike spremnike za otpada, sami morati dogovoriti kako će raspodijeliti obaveze plaćanja odvoza, da li po broju stanova ili broju stanara koji žive u jednom domaćinstvu.

Na sastanku je poručeno da će Grad pratiti na koji se način vrši odvoz otpada s gradskog područja i temeljem provedene analize tražiti od IVKOM-a da se prilagodi utvrđenom stanju.

Predstavnici stanara na sastanku su istaknuli neke od problema s kojima se susreću kad je o zbrinjavanju otpada riječ. Tako je rečeno da bi najpravedniji način plaćanja bio po količini učinjenog otpada, ali da se ta mogućnost nigdje ne spominje. Nadalje, spomenuli su i problem odlaganja bio otpada istaknuvši da su spremnici za bio otpad koje IVKOM nudi preveliki te da IVKOM ne želi izaći u susret i omogućiti da više stanara koristi jedan spremnik za odlaganje bio otpada. Doduše, na traženje stanara da se zgradama dodijeli jedan zajednički manji spremnik odnosno kanta za odlaganje bio otpada IVKOM je stanarima poručio da se stanari sami u svojim zgradama dogovore čiji će spremnik koristiti kao zajednički te da se, također sami, dogovore kako će stanaru čiji spremnik koriste nadoknaditi njegovo korištenje. Tu su mogućnost stanari ocijenili neprihvatljivom i teško izvedivom. Požalili su se stanari i na pojedine stanare koji svoj otpad zbrinjavaju nepropisno i tako stvaraju probleme ostalim stanarima. Od gradskog komunalnog redarstva zatražili su da takve stanare sankcioniraju.

Na sastanku je bilo riječi i o javnim površinama u centru Lepoglave. Gradonačelnik Škvarić informirao je nazočne na sastanku da je u tijeku dogovor s Ministarstvom državne imovine da se javne površine dodjele Gradu Lepoglavi koji ih i onako održava. U okviru tog postupka žele se riješiti i problem vlasništva nad garažama u gradskom centru. Gradonačelnik je upoznao nazočne i s planovima uređenja javnih površina pa tako i prostora buduće tržnice.

Na sastanku je spomenut problem prolaska teretnih kamiona s drvnom masom kroz centar Lepoglave do mjesta na kojem je Kaznionica skladišti. Stanari su se požalili na prašinu koju kamioni pri tom stvaraju. Gradonačelnik ih je izvijestio da je od Kaznionice zatraženo da pronađe drugi pravac kojim će kamioni dolaziti do mjesta na kojem skladište drvnu masu budući da će Grad zabraniti teškim kamionima prolazak dosadašnjom rutom.
Što se Kaznionice tiče, istaknut je i problem skladištenja drvne sječeke koju Kaznionica koristi za grijanje. Naime, istaknuto je da sječka skladištena na sadašnji način predstavlja veliku opasnost za centar grada zbog mogućnosti njenog zapaljenja i njene velike toksičnosti. I o tom će se problemu, najavljeno je, razgovarati s predstavnicima Kaznionice.