Pet21022020

Posljednje izmjene11:59:51 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Ostale vijesti Ostalo Cricket IZ GRADA Održan redovit sastanak s predsjednicima mjesnih odbora

IZ GRADA Održan redovit sastanak s predsjednicima mjesnih odbora


Gradonačelnik Marijan Škvarić održao je sastanak s predsjednicima gradskih mjesnih odbora. Riječ je o redovitom sastanku na kojem se koordiniraju aktivnosti Grada i mjesnih odbora.
Sastanak je održan 23. studenog u gradskoj vijećnici u Lepoglavi. Tom je prigodom gradonačelnik Škvarić nazočne predsjednike mjesnih odbora izvijestio o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu te o planiranim zahvatima u okviru Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

- Gotovo sve ono što smo planirali realizirano je – poručio je gradonačelnik te nabrojio ostvarene projekte i programe u 2018. godini te projekte i programe koji su u fazi pripreme za početak realizacije projekta – modernizaciju nerazvrstanih cesta, sufinanciranje radova na uređenju županijskih cesta, prvenstveno nogostupa, uređenje parkirališta i trga u Višnjici u okviru 1. faze navedenog projekta, pripremu dokumentacije za izgradnju prometnice na relaciji Budim – Ulica A. Stepinca, sanaciju klizišta u Višnjici i Žarovnici, projekt izgradnje nove ceste prema gradskom groblju u Lepoglavi, projekt izgradnje mosta Gusinjak preko rijeke Bednje, postavljanje nadstrešnice na autobusnoj stanici u Žarovnici, postavljanje javne rasvjete u dijelu Trakošćanske ulice, proširenje javne rasvjete u mjesnim odborima, postavljanje javne rasvjete uz državnu cestu u Lepoglavi, adaptaciju grobne kuće u Kamenici, izgradnju društvenog doma u Kameničkom Podgorju u okviru faze 2. navedenog projekta, početak pripreme za izgradnju sportskog igrališta u Zlogonju te raspisivanje natječaja za poslove adaptacije dječjeg vrtića u Lepoglavi te natječaja za izradu projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Višnjici.
- Ukupna vrijednost svih tih projekata i programa je oko 10 milijuna kuna – istaknuo je gradonačelnik te dodao da ostvarenim projektima i programima gradnje i uređenja komunalne infrastrukture treba pridodati one koji su realizirani zahvaljujući partnerima – Županijskoj upravi za ceste, Hrvatskim vodama, Hrvatskoj elektroprivredi, Varkomu i Ivkomu.

Što se tekućeg održavanja tiče, u ovoj je godini utrošeno 900.000 kuna, izvijestio je predsjednike mjesnih odbora gradonačelnik Škvarić izrazivši pri tom zadovoljstvo obavljenim poslovima tekućeg održavanja. Primjedbe na obavljene poslove nisu imali ni nazočni predsjednici mjesnih odbora.
- Komunalan naknada na području Grada Lepoglave jedna je od najnižih i iznosi 20 lipa po četvornom metru stambene površine. Kroz tu se naknadu na godišnjoj razini prikupi 590.000 kuna što primjerice nije dostatno ni da bi se pokrila potrošnja električne energije za javnu rasvjetu – otkrio je gradonačelnik te izvijestio nazočne da je naplata komunalne naknade u ovom trenutku na razini 65 %. Najmanji postotak naplate je na području Mjesnog odbora Zlogonje, a slijede MO Gornja Višnjica te MO Donja Višnjica gdje postotak naplate ne prelazi 60 %.
Gradonačelnik Škvarić je istaknuo da su poslovi koji se financiraju sredstvima komunalne naknade uspješno realizirani zahvaljujući potporama koje je Grad Lepoglava ostvario iz drugih izvora, primjerice Hrvatskih cesta koje su za rad zimske službe osigurale 500.000 kuna.

Što se izgradnje komunalne i društvene infrastrukture tiče, za iduću je godinu planiran iznos od čak 25 milijuna kuna, otkrio je gradonačelnik Škvarić. Pri tom je izrazio nadu da neće doći do promjena u sadašnjem zakonu o financiranju lokalne samouprave koji omogućuje izdašnije proračuna od prethodnog zakona koji je gotovo prepolovio proračunske prihode Grada Lepoglave.

U idućoj se godini, izvijestio je predsjednike mjesnih odbora, planiraju realizirati brojni projekti i programi - modernizacija nerazvrstanih cesta, izgradnja nogostupa, rekonstrukcija dječjeg vrtića u Lepoglavi te izgradnja dječjeg vrtića u Višnjici, izgradnja mosta Gusinjak, početak projekta aglomeracije, uređenje vatrogasnih domova, dovršetak doma u Kameničkom Podgorju, uređenje društvenih domova uz sportska igrališta dio su tih planiranih projekata i programa.
- Kod planiranja projekata i programa gledali smo da se aktivnosti provode na području svih mjesnih odbora – istaknuo je gradonačelnik Škvarić.

Na sastanku se razgovaralo i o gospodarenju otpadom na području Grada Lepoglave i vezi s time o načinu selektiranja i prikupljanja otpada u domaćinstvima.
Pri tom je ponovljeno da će se mješoviti komunalni otpad od sada, na cijelom gradskom području, odvoziti dva puta mjesečno, dok će se papir i plastika odvoziti jednom mjesečno, tekstil dva puta godišnje, a staklo svaka tri mjeseca.
Gradonačelnik Škvarić izvijestio je predsjednike mjesnih odbora da će zeleni otoci i dalje ostati, no da će se neki morati "ugasiti" zbog učestalog nepropisnog odlaganja otpada od strane građana.