Pet29052020

Posljednje izmjene03:54:06 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Kultura Vijesti iz kulture Manifestacije Program Međunarodnog festivala čipke

Program Međunarodnog festivala čipke

dani-cipke

Ususret 13. Međunarodnom festivalu čipke koji će se pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske, Varaždinske županije i Grada Lepoglave održati od 17. do 20. rujna dajemo vam kompletan program Festivala za svaki dan!

 

 

13. međunarodni festival čipke, Lepoglava 2009.
13th International Lace Festival, Lepoglava 2009, CROATIA

17. – 20. 9. 2009.
17 to 20 September 2009

pod visokim pokroviteljstvom
predsjednika Republike Hrvatske
Stjepana Mesića

pod pokroviteljstvom
Ministarstva kulture,
Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske,
Varaždinske županije i
Grada Lepoglave

Under High Auspices of the Croatian President Mr Stjepan Mesić
Under Auspices of the Republic of Croatia Ministry of Culture and the Ministry of Agriculture, Fisheries and Rural Development, the Varaždin County and the City of Lepoglava

 

ČETVRTAK, 17. RUJNA 2009. // THURSDAY, 17 September, 2009
17.30 prostor ispred crkve // 5.30 p. m. Area in front of the church
Svečano otvaranje 13. međunarodnog festivala čipke i podizanje festivalske zastave // Opening Ceremony of the 13th International Lepoglava Lace Festival in front of the church of the Blessed Virgin Mary and raising of the festival flag

Razgledavanje izložaba // Viewing exhibitions
Gostinjac, Dvorana kardinala A. Stepinca i vjeronaučna dvorana // Gostinjac, Cardinal Stepinac Hall and Catechism Hall
Čipka na crkvenom tekstilu // Lace on church clothes

Predmeti iz muzejskih, samostanskih i crkvenih zbirki Dalmacije i kontinentalne Hrvatske te iz Mađarske, Francuske i Belgije // Items from museum collections, convents and churches from Croatia and foreign countries: Hungary, France and Belgium.

Dom kulture – Trim-kabinet // Culture Centre - Gym
Lepoglavska čipka na suvremenoj odjeći // Lepoglava lace on fashion clothes
Šator od čipke // Lace tent // autorica // author Akiko Sato

Filatelistička izložba na temu čipke na crkvenom tekstilu // Stamp exhibition with the topic of lace on church clothes
Dom kulture – Galerija čipke // Culture centre – Gallery of Lace
Stalna prodajna izložba Zadruge lepoglavske čipke // Permanent sale exhibition of the Lepoglava Lace Cooperative
Muzejski prostor // Museum building
Izložbe čipaka iz Hrvatske (Hvara, Paga, Svete Marije, Lepoglave i Čipkarske sekcije Slovenskoga kulturnog društva Triglav iz Splita), Slovenije (čipkarska društva Žiri i Železniki) te Udruženja narodnih čipaka iz Estonije // Lace exhibitions of Hvar, Pag, Sv. Marija, Lepoglava and the Lacemaking Section of the Slovenian Cultural Society Triglav from the city of Split, Slovenia (the Žiri and Železniki Lacemaking Associations) and The Association of Folk Laces from Estonia.
Prezentacija idejnog rješenja "Ekomuzeja čipke i čipkarstva" u Lepoglavi / The presentation of the project of Ecomuseum of lace and lacemaking in Lepoglava // Power point

Izložbe su otvorene do 12. listopada 2009. // Exhibitions open to visitors until 12th October, 2009

PETAK, 18. rujna // FRIDAY, 18 September, 2009
9.00 – 21.00 Muzejski prostor // 9 a.m. to 9 p.m. Museum building
Izložbe čipaka iz Hrvatske (Hvara, Paga, Svete Marije, Lepoglave, Čipkarske sekcije Slovenskoga kulturnog društva Triglav iz Splita), Slovenije (čipkarska društva Žiri i Železniki) te Udruženja narodnih čipaka iz Estonije // Lace exhibition from Croatia: Hvar, Pag, Sv. Marija, Lepoglava and the Lacemaking Section of the Slovenian Cultural Society Triglav from the city of Split, Slovenia (the Žiri and Železniki Lacemaking Associations), and The Association of Folk Laces from Estonia.
Prezentacija idejnog rješenja "Ekomuzeja čipke i čipkarstva" u Lepoglavi // The presentation of the project of Ecomuseum of lace and lacemaking in Lepoglava // Power point
Čipkarske radionice i prodaja čipke // Lace workshops and sales
Dječje radionice // Children Workshops

9.00 – 21.00 Gostinjac, Dvorana kardinala A. Stepinca i vjeronaučna dvorana // 9 a.m. to 9 p.m.Gostinjac, Cardinal Stepinac Hall and Catechism Hall
Izložba "Čipka na crkvenom tekstilu" // Lace on church clothes
Dom kulture – Trim-kabinet // Culture Centre - Gym
Lepoglavska čipka na suvremenoj odjeći // Lepoglava lace on fashion clothes

Šator od čipke // Lace tent // autorica // author Akiko Sato
Filatelistička izložba na temu čipke na crkvenom tekstilu // Stamp exhibition on the topic of lace on ecclestiacial clothes
Dom kulture – Galerija čipke // Culture Centre – Gallery of Lace
Stalna prodajna izložba Zadruge lepoglavske čipke // Permanent sales lace exhibition of Lepoglava Lace Cooperative

9.00 – 13.00 Dom kulture // 9 a.m. to 1 p.m. Culture Centre
Anja Jelavić: Predavanje "Predstavljanje programa Kultura 2007. – 2013.; program Europske unije za kulturu" // Presentation of thre Culture 2007 to 2013 Programme; European Union programme for culture – Lecture

17.00 Gradska čitaonica // 5 p.m. The City Library
Marianne Stang: Prostoručna čipka u Europi // Freehandlace in Europe – Predavanje // Lecture

20.00 Šator – parkiralište // 8 p.m. Tent at the parking lot
Predgrupa // Support band
Koncert "Hladnog piva" // Hladno pivo Concert

SUBOTA, 19. rujna 2009. // SATURDAY, 19 September, 2009
9.00 – 21.00 Muzejski prostor // 9 a.m. to 9 p.m. Museum building
Izložbe čipaka iz Hrvatske (Hvara, Paga, Svete Marije, Lepoglave, Čipkarske sekcije Slovenskoga kulturnog društva Triglav iz Splita), Slovenije (čipkarska društva Žiri i Železniki) te Udruženja narodnih čipaka iz Estonije // Lace exhibition from Croatia: Hvar, Pag, Sv. Marija, Lepoglava and the Lacemaking Section of the Slovenian Cultural Society Triglav from the city of Split, Slovenia (the Žiri and Železniki Lacemaking Associations), and The Association of Folk Laces from Estonia.
Prezentacija idejnog rješenja "Ekomuzeja čipke i čipkarstva" u Lepoglavi // The presentation of the project of Ecomuseum of lace and lacemaking in Lepoglava // Power point

Čipkarske radionice i prodaja čipke // Lace workshops and sales
Dječje radionice // ChildrenWorkshops
9.00 – 21.00 Gostinjac, Dvorana kardinala A. Stepinca i vjeronaučna dvorana // 9 a.m. to 9 p.m. Gostinjac, Cardinal Stepinac Hall and Catechism Hall
Izložba "Čipka na crkvenom tekstilu" // Lace on church clothes
Dom kulture – Trim-kabinet // Culture Centre - Gym
Lepoglavska čipka na suvremenoj odjeći / Lepoglava lace on contemporary clothes

Šator od čipke // Lace tent // autorica // author Akiko Sato
Filatelistička izložba na temu čipke na crkvenom tekstilu // Stamp exhibition on the topic of lace on church clothes
Dom kulture – Galerija čipke // Culture Centre – Gallery of Lace
Stalna prodajna izložba Zadruge lepoglavske čipke // Permanent sales lace exhibition of Lepoglava Lace Cooperative
9.00 – 21.00 Šator – parkiralište // 9 a.m. to 9 p.m. Tent at the parking area
Sajam turizma, enogastronomije i proizvoda starih zanata // Tourism Fair, Enogastronomy and Old Crafts

9.00 – 10.30 Gradska čitaonica // City Library
Okrugli stol na temu "Svijet minerala – istraživanje, sakupljanje, hobi"
Moderator: dr. Ljerka Marjanac // Round Table: The World of Minerals – research, collecting, hobby

11.00 Šator – parkiralište // 11 a.m. Tent at the parking lot
Otvaranje Sajma turizma, enogastronomije i proizvoda starih zanata // Opening of the Tourism Fair, Enogastronomy and Old Crafts

17.00 Gradska čitaonica // 5 a.m. City Library
Predavanje // Lecture // Ljerka Šimunić: Crkveni tekstil iz Varaždinske biskupije // Church Textile from Varaždin Diocese

20.00 Šator – parkiralište // 8 p.m. Tent at the parking lot
Zabavni program uz zagorske sastave // Entertaining programme with bands from Croatian Zagorje

NEDJELJA, 20. rujna 2009. // SUNDAY, 20 September, 2009
8.00 Crkva Blažene Djevice Marije // 8 a.m. Church of the Blessed Virgin Mary
Koncelebrirana sveta misa za čipkarice i sudionike 13. međunarodnog festivala čipke // Holy Mass for lace makers and participants of the 13th Lepoglava Lace Festival
9.00 – 21.00 Muzejski prostor // 9 a.m. to 9 p.m. Museum building
Izložbe čipaka iz Hrvatske (Hvara, Paga, Svete Marije, Lepoglave, Čipkarske sekcije Slovenskoga kulturnog društva Triglav iz Splita), Slovenije (čipkarska društva Žiri i Železniki) te čipkarskog društva iz Estonije // Lace exhibition from Croatia: Hvar, Pag, Sv. Marija, Lepoglava and the Lacemaking Section of the Slovenian Cultural Society Triglav from the city of Split, Slovenia (the Žiri and Železniki Lacemaking Associations), and The Association of Folk Laces from Estonia.
Prezentacija idejnog rješenja "Ekomuzeja čipke i čipkarstva" u Lepoglavi // The presentation of the project of Ecomuseum of lace and lacemaking in Lepoglava // Power point

Čipkarske radionice i prodaja čipke // Lace workshops and sales
Dječje radionice // ChildrenWorkshops
9.00 – 21.00 Gostinjac, Dvorana kardinala A. Stepinca i vjeronaučna dvorana // 9 a.m. to 9 p.m. Gostinjac, Cardinal Stepinac Hall and Catechism Hall
Izložba "Čipka na crkvenom tekstilu" // Lace on church clothes
Dom kulture – Trim-kabinet // Culture Centre - Gym
Lepoglavska čipka na suvremenoj odjeći // Lepoglava lace on contemporary clothes
Šator od čipke // Lace tent // autorica // author Akiko Sato
Filatelistička izložba na temu čipke na crkvenom tekstilu // Stamp exhibition on the topic of lace on ecclestiacial clothes
Dom kulture – Galerija čipke // Culture Centre – Gallery of Lace
Stalna prodajna izložba Zadruge lepoglavske čipke // Permanent sales lace exhibition of Lepoglava Lace Cooperative
9.00 – 21.00 Šator – parkiralište // 9 a.m. to 9 p.m. Tent at the parking area
Sajam turizma, enogastronomije i proizvoda starih zanata // Tourism Fair, Enogastronomy and Old Crafts
11.00 Gradska čitaonica // City Library
Predavanje // Lecture // Kristina Halberg: Estonske narodne čipke // Estonian Folk Laces
14.00 Mimohod // Parade
od osnovne škole do šatora na parkiralištu; sudjeluju: Varaždinske mažoretkinje, Limena glazba Lepoglave, KUD Golubovec, KUD Goričan, KUD Veržej – Slovenija, "Stari prijatelji" iz Kicarja – Slovenija, KUD Novi Marof, KUD "Pušlek" Lepoglava, čipkarice, pavlini, kuburaši i turistički vlakić // From the primary school to the tent in the parking area // Participants: Varaždinske Majorettes, Lepoglava Brass Band, Golubovec Cultural Society ; Goričan Cultural Society, Veržej Cultural Society – Slovenia, „Old friends“ from Kicarje – Slovenia, Novi Marof Cultural Society, „Pušlek“ Cultural Society from Lepoglava, lacemakers, the Paulines, gunners with special guns called „kubura“ and tourist train

14.30 Šator – parkiralište // 2.30 p.m. Tent at the parking area
Kulturni program // Cultural programe
Nastupaju: mažoretkinje, limena glazba Lepoglave, KUD Veržej – Slovenija, KUD Golubovec, KUD Goričan, "Stari prijatelji" iz Kicarja – Slovenija, KUD Novi Marof // Participants: Varaždinske Majorettes, Lepoglava Brass Band, Golubovec Cultural Society ; Goričan Cultural Society, „Old friends“ from Kicarje – Slovenia, Novi Marof Cultural Society.
17.30 Šator – parkiralište // 5.30 p.m. Tent at the parking area
Zatvaranje festivala // Closing of the Festival
Gradonačelnikov gulaš // Mayor´s goulash

18.00 Crkva Blažene Djevice Marije // 6 p.m. Church of the Blessed Virgin Mary
Koncert na orguljama u okviru "Varaždinskih baroknih večeri": Andrew Benson Wilson // Varaždin Baroque evenings concert: Andrew Benson Wilson – organs (Velika Britanija)

19.00 Šator – parkiralište // 7 p.m. Tent at the parking lot
Predgrupa // Support band
Koncert Adama Končića, Vida Baloga i Žige Međimurskog // Concert of Adam Končić and Žiga Međimurski

cijena ulaznica za sve izložbene prostore: 10 kn (djeca do 12 godina slobodno) // Tickets for all exhibitions: HRK 10.00 , children – free of charge

ATRAKCIJE // ATTRACTIONS
– panoramski letovi helikopterom // Panoramic helicopter flights
– posjetite jedini sačuvani vulkan u kopnenom dijelu Hrvatske u Lepoglavi i nađite poludragi kamen uz stručno vodstvo // Visit the only preserved volcano in the continental part of Croatia … Lepoglava and find a semi-precious stone under expert guidance
– vožnja kočijom po centru Lepoglave // A ride by a hackney – carriage around the centre of Lepoglava
– vožnja turističkim vlakićem po širem centru Lepoglave //A ride by tourist train around Lepoglava

NOVO – STARO U TURISTIČKOJ PONUDI LEPOGLAVSKOGA KRAJA // NEW – OLD IN THE TOURIST OFFER OF THE TOWN OF LEPOGLAVA AND ITS SURROUNDINGS
– uživajte u domaćem ugođaju etno kuće obitelji Štefanek, ugostiteljskog seljačkog domaćinstva Marice i Tome Držaića u Žarovnici i etno kuće Josipa Podsečkog u Rinkovcu; ponuda domaćih jela i pića po prigodnim festivalskim cijenama! // Enjoy the domestic atmosphere of the family Štefanek ethno-house, catering – homestead of Marica and Tomo Držaić in Žarovnica and the ethno-house of Josip Podsečki in Rinkovec. Special offer of home-made food and drinks at a favorable festival rate.
– u galeriji Dragutina Jamnića, izvornog kipara koji živi i već više od dvadeset godina stvara u Lepoglavi, osjetite drukčiju dimenziju života // Visit the Dragutin Jamnić Gallery, an original sculptor living and working in Lepoglava for over 20 years and feel a different dimension of life.

Sve ovo, uz stručno vodstvo i vrlo pristupačne cijene, možete si priuštiti u aranžmanu turističke agencije "SINERGIJA" Ivanec // You can enjoy in all this under expert guidance and at a favorable rate of the package of the tourist agency „SINERGIJA“ Ivanec

INFORMACIJE: // Information:
Turističko društvo grada Lepoglave // Tourist Office Lepoglava
Trg prvoga hrvatskog sveučilišta 7, 42 250 Lepoglava, Hrvatska
tel. + 385 (0)42 770 137
faks + 385 (0)42 770 137
mob./gsm + 385 (0)99 200 1937, + 385 (0)98 377 941
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
internetska adresa: www.lepoglava-info.hr

Turistička agencija "Sinergija" Ivanec // Tourist Agency „Sinergija“ Ivanec
Trg hrvatskih ivanovaca 10, 42240 Ivanec, Hrvatska
tel. + 385 (0)42 493 900
tel./faks + 385 (0)42 493 909
mob./gsm + 385 (0)91 541 3481
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
internetska adresa: www.sinergija-komunikacije.hr