NAJAVA Izložba i predavanje "Miroljubivo putovanje Falun Dafa"


Ovog četvrtka, 8. lipnja, u 19 sati, u Gradskoj knjižnici Ivana Belostenca u Lepoglavi bit će otvorena izložba i održano predavanje na temu "Miroljubivo putovanje Falun Dafa"

Izložba fotografija "Miroljubivo putovanje Falun Dafa objedinjuje tri priče – širenje prakse, brutalan progon od strane komunističkog režima te miroljubive apele diljem svijeta.
Falun Dafa je praksa kultiviranja duha i tijela koja potječe iz Kine, a prakticira se diljem svijeta, uključujući i Hrvatsku. Sastoji se od pet laganih, ali energetski iznimno učinkovitih vježbi, kao i od oplemenjivanja duha po tri temeljna principa : Istinitosti, Dobrodušnosti, Tolerancije.
Nažalost, kineski režim je 1999. g. zabranio građanima da prakticiraju Falun Dafa i već se 12 godina u Kini odvija brutalan progon.