Uto15102019

Posljednje izmjene04:52:20 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Kultura Vijesti iz kulture Gradska knjižnica Natječaj za ravnatelja knjižnice

Natječaj za ravnatelja knjižnice

knjiznica-natjecaj

S obzirom da na temelju  raspisanog natječaja za ravnatelja Gradske knjižnice u 2009. godini nije došlo do izbora i imenovanja ravnatelja, Gradsko vijeće Grada Lepoglave raspisalo je ponovljeni natječaj a izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove »Gradska knjižnica Lepoglava«.

Za ravnatelja javne ustanove „Gradska knjižnica Lepoglava“ može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
•    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
•    stručne, radne i organizacijske sposobnosti
•    najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci

Kandidati su uz zamolbu dužni priložiti:
 -    dokaz o stručnoj spremi
 -    dokaz o radnom stažu (presliku radne knjižice)
 -    presliku domovnice
 -    potvrdu da se ne vodi kazneni postupak u izvorniku ili ovjerenoj preslici (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)
 -    životopis s opisom dosadašnjeg rada

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama ( 3/11 od 5. siječnja 2011. ) na adresu: Gradsko vijeće Grada Lepoglave, Odbor za izbor i imenovanje, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice Lepoglava – ne otvaraj“.

Odluku o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Lepoglava donosi Gradsko vijeće Grada Lepoglave.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, a za više informacija posjetite www.lepoglava.hr