Steknite udio u ''Domaćem mlijeku''

krava-i-tele

Sukladno odluci Skupštine društva od 21.06.2010. godine, Domaće mlijeko d.o.o. poziva sve nositelje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) s područja Varaždinske županije, upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, da iskažu svoj interes za stjecanje udjela u trgovačkom društvu Domaće mlijeko d.o.o..

Ako dođe do stjecanja udjela, stjecatelji udjela se moraju obvezati da će, od trenutka početka rada mljekare, predavati na otkup mlijeko proizvedeno u svojim obiteljskim gospodarstvima. Osim toga, stjecatelji moraju prihvatiti i druge uvjete iz Društvenog ugovora i to takve kakvi će ti uvjeti biti u trenutku eventualnog prijenosa, a od kojih je najvažnije da član društva predaje društvu mlijeko na otkup i da ne može steći više od 5% od ukupnih udjela (ni on niti s njim povezane osobe).

Jedan stjecatelj bi mogao steći udjele najmanje u vrijednosti od 9.500,00 kn, odnosno najviše, uz uvećavanje po petsto kuna, u vrijednosti od 47.500,00 kn.

Ovaj poziv ne obvezuje osnivače trgovačkog društva Domaće mlijeko d.o.o. na prijenos udjela, budući da taj prijenos ovisi o ukupnom prijavljenom interesu i o odluci nadležnih tijela jedinica lokalne (regionalne) samouprave koje su osnivači tvrtke Domaće mlijeko d.o.o..

Prijave će, pak, biti obvezujuće za osobe koje se prijave, jer bi temeljem prijava, a nakon odlučivanja tijela jedinica lokalne (regionalne) samouprave osnivača, trebalo provesti svu potrebnu, Zakonom i Društvenim ugovorom propisanu, proceduru.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 390-579 (Dragutin Vincek).

Rok za podnošenja prijava je zaključno s 31.12.2010. godine.

Podnositelji prijava će o daljem postupanju biti obaviješteni putem medija ili poštom na adresu iz prijavnice, najkasnije do 01.03.2011. god.

Prijave se podnose u prostorijama Varaždinske županije Franjevački trg 7, Upravni odjel za poljoprivredu i to na obrascima, uz ovjeru potpisa podnositelja prijave kod javnog bilježnika. Obrasci se mogu podići u upravnim središtima gradova Ivanec i Lepoglava, središtima općina Bednja i Klenovnik ili u prostorijama Varaždinske županije, Franjevački trg 7, Upravni odjel za poljoprivredu.