Grad raspisao Javni poziv za poduzetničke kredite

Pozivaju se svi poduzetnici (obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, profitne ustanove, fizičke osobe u slobodnim zanimanjima, obiteljska poljoprivredna gospodarstva) na podnošenje zahtjeva za subvencioniranje kamata poduzetničkih kredita iz programa „Poduzetnik 2“.

Ovim Programom potiče se razvoj gospodarstva na području Grada Lepoglave kroz sufinanciranje kamata te stvaranje povoljnijih uvjeta za kreditiranje poduzetnika.

Korisnici sredstava pomoći po ovom Programu mogu biti postojeći poduzetnici i poduzetnici početnici, i to:
- obrti,
- mala i srednja trgovačka društva,
- zadruge,
- profitne ustanove,
- fizičke osobe u slobodnim zanimanjima,
- obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Korisnici kredita su svi gospodarski subjekti koji:
- imaju sjedište na području Grada Lepoglava ili
- djeluju i ulažu na području Grada Lepoglave.

Pravo na korištenje sredstava pomoći ima poduzetnik koji namjerava ulagati na području Grada Lepoglave.

Poduzetnici dobivena sredstva iz ovog Programa mogu koristiti za financiranje kamate za dobivene kredite za:
- osnovna sredstva dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine;
- obrtna sredstva;
- sredstva za povećanje likvidnosti ( zatvaranje dospjelih, a neplaćenih obveza prema dobavljačima i/ili kreditnim institucijama, sve sukladno aktualnim kreditnim programima Hrvatske banke za obnovu i razvoj i poslovnih banaka).

Sve informacije o ovom natječaju možete pronaći na službenim web stranicama grada Lepoglave.