Javni poziv - Grad subvencionira kamate poduzetničkih kredita

Grad Lepoglava raspisao je javni poziv poduzetnicima (obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, profitne ustanove, fizičke osobe u slobodnim zanimanjima, obiteljska poljoprivredna gospodarstva) na podnošenje zahtjeva za subvencioniranje kamata poduzetničkih kredita iz programa "Poduzetnik 2".

Poziv se odnosi na gospodarske subjekte koji imaju sjedište ili djeluju i ulažu na području Grada Lepoglave.
Poduzetnici dobivena sredstva iz ovog programa mogu koristiti za financiranje kamate za dobivene kredite za osnovna sredstva dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, obrtna sredstva i kao sredstva za likvidnost (zatvaranje dospjelih, a neplaćenih obveza prema dobavljačima i/ili kreditnim institucijama, sve sukladno aktualnim kreditnim programima HBOR-a i poslovnih banaka).
Rok za podnošenje prijava je do 30.04.2013. godine.
Tekst cijelog poziva i obrazac zahtjeva za prijavu nalazi se ovdje.