Povrat poreza: Vraćeno 18 mil. kuna

novac-50

Porezna uprava u Varaždinu ove je godine zaprimila gotovo 42 tisuće poreznih prijava, od kojih je dosad obrađena trećina. Poreznim obveznicima dosad je vraćeno 18 milijuna kuna, a među obrađenim poreznim prijavama našle su se i one najbogatijih zaposlenika u Varaždinskoj županiji, kaže načelnica odjela za utvrđivanje poreza u Varaždinu, Višnja Branilović.

Prema unesenim prijavama, od obrta najveći ostvareni dohodak je 414 tisuća kuna, a što se tiče nesamostalnog rada građana on iznosi 1.011.000 kuna.

Izvor: e-varazdin