NEPROPISNO ODLAGANJE OTPADA Pojedini zeleni otoci zatrpani nepropisno "odloženim" otpadom


Unatoč tome što su osigurani uvjeti za odvojene prikupljanje otpada "na kućnom pragu", pojedini građani i dalje otpad odlažu na zelenim otocima. Ne bi to bio problem da to čine na propisan način. No, kao što pokazuju fotografije koje smo dobili od gradskog Komunalnog redarstva, brojni su slučajevi nepropisnog odlaganja, bolje rečeno bacanja otpada na zelenim otocima.

Uz to što nagrđuje i zagađuje okoliš, takva praksa u konačnici košta Grad Lepoglavu odnosno građane. Naime, IVKOM, kojem su dodijeljeni poslovi odvoza otpada na području Grada Lepoglave, Gradu dodatno naplaćuje odvoz nesortiranog otpada sa zelenih otoka. Naime, odvoz ispravno selektiranog otpada IVKOM odvozi besplatno, a u slučaju nepropisno odloženog otpada, Grad morao snositi troškove njegova odvoza.

O tom se problemu raspravljalo se i na sjednici Gradskog vijeća. Istaknuto je tada da će Grad biti primoran, što je u pojedinim slučajevima već i učinio, ukloniti zelene otoke na mjestima gdje se učestalo smeće odlagalo na ovakav nepropisan način.