SKUPŠTINA UPŠ KESTEN Investicije od šest milijuna kuna


Gotovo polovica površine područja Grada Lepoglave prekriveno je šumom. Veći dio šumskih površina u vlasništvu je privatnih šumovlasnika. Njih 131 udruženo je u Udrugu privatnih šumovlasnika Kesten koja je protekle subote održala redovitu Izborno – izvještajnu Skupštinu.

Članovi Skupštine dosadašnjem su predsjedniku Tomi Rešetaru ukazali povjerenje da i dalje vodi Udrugu. Za zamjenika predsjednika izabrali su Miljenka Županića, a za članove Izvršnog odbora Zorislava Rodeka, Miljenka Županića, Alojza Gredelja, Franju Ribića, Adama Juga, Mladena Mačeka, Andru Šantalaba i Mladena Ribića.

Udruga privatnih šumovlasnika Kesten do sada je u Grad Lepoglavu privukla investicija u vrijednosti od šest milijuna kuna, istaknuo je u podnesenom Izvješću o radu predsjednik Udruge Tomo Rešetar. Uglavnom je riječ o investicijama izgradnje šumskih prometnica koje se financiraju doprinosima za općekorisne funkcije šuma. Zahvaljujući tim investicijama, na području Grada Lepoglave izgrađeno je i uređeno ukupno 29.600 metara šumskih prometnica.
Protekle je godine, u kojoj je epidemiološka situacija onemogućila provedbu većeg broja aktivnosti, Udruga uspješno zaključila projekt uređenja poučne staze na Ravnoj gori vrijedan 322.800 kuna. Članovima Udruge i nadalje su na raspolaganju strojevi u vlasništvu Udruge. Riječ je o vitlima, cjepačima, kružnim pilama, malčeru i frezi koje članovi koriste za rad u šumi i obradu drvne mase.

"Odlični rezultati koje Udruga privatnih šumovlasnika Kesten ostvaruje u svom radu plod su dobro postavljenih ciljeva kao i kontinuiteta rada i truda vodstva Udruge. Planirajući razvoj neke sredine potrebno je prepoznati postojeće potencijale i staviti ih u funkciju. Jedan od potencijala Grada Lepoglave su šume. U suradnji s Udrugom privatnih šumovlasnika Kesten želimo iskoristiti taj potencijal vodeći pri tom brigu da naše šumsko blago sačuvamo i za buduće generacije.", poručio je gradonačelnik Marijan Škvarić podsjećajući da je Grad Lepoglava pružio snažnu potporu osnivanju, a kasnije i radu, Udruge privatnih šumovlasnika Kesten za koju je tajnik Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika, Miljenko Županić istaknuo da je najveća i najaktivnija članica Saveza.