Pon18102021

Posljednje izmjene02:03:33 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Društvo Vijesti iz društva Udruge SKUPŠTINA UPŠ KESTEN Investicije od šest milijuna kuna

SKUPŠTINA UPŠ KESTEN Investicije od šest milijuna kuna


Gotovo polovica površine područja Grada Lepoglave prekriveno je šumom. Veći dio šumskih površina u vlasništvu je privatnih šumovlasnika. Njih 131 udruženo je u Udrugu privatnih šumovlasnika Kesten koja je protekle subote održala redovitu Izborno – izvještajnu Skupštinu.

Članovi Skupštine dosadašnjem su predsjedniku Tomi Rešetaru ukazali povjerenje da i dalje vodi Udrugu. Za zamjenika predsjednika izabrali su Miljenka Županića, a za članove Izvršnog odbora Zorislava Rodeka, Miljenka Županića, Alojza Gredelja, Franju Ribića, Adama Juga, Mladena Mačeka, Andru Šantalaba i Mladena Ribića.

Udruga privatnih šumovlasnika Kesten do sada je u Grad Lepoglavu privukla investicija u vrijednosti od šest milijuna kuna, istaknuo je u podnesenom Izvješću o radu predsjednik Udruge Tomo Rešetar. Uglavnom je riječ o investicijama izgradnje šumskih prometnica koje se financiraju doprinosima za općekorisne funkcije šuma. Zahvaljujući tim investicijama, na području Grada Lepoglave izgrađeno je i uređeno ukupno 29.600 metara šumskih prometnica.
Protekle je godine, u kojoj je epidemiološka situacija onemogućila provedbu većeg broja aktivnosti, Udruga uspješno zaključila projekt uređenja poučne staze na Ravnoj gori vrijedan 322.800 kuna. Članovima Udruge i nadalje su na raspolaganju strojevi u vlasništvu Udruge. Riječ je o vitlima, cjepačima, kružnim pilama, malčeru i frezi koje članovi koriste za rad u šumi i obradu drvne mase.

"Odlični rezultati koje Udruga privatnih šumovlasnika Kesten ostvaruje u svom radu plod su dobro postavljenih ciljeva kao i kontinuiteta rada i truda vodstva Udruge. Planirajući razvoj neke sredine potrebno je prepoznati postojeće potencijale i staviti ih u funkciju. Jedan od potencijala Grada Lepoglave su šume. U suradnji s Udrugom privatnih šumovlasnika Kesten želimo iskoristiti taj potencijal vodeći pri tom brigu da naše šumsko blago sačuvamo i za buduće generacije.", poručio je gradonačelnik Marijan Škvarić podsjećajući da je Grad Lepoglava pružio snažnu potporu osnivanju, a kasnije i radu, Udruge privatnih šumovlasnika Kesten za koju je tajnik Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika, Miljenko Županić istaknuo da je najveća i najaktivnija članica Saveza.