VAŽNA OBAVIJEST Kod četiri lokalna vodovoda na području Lepoglave utvrđeno da je voda zdravstveno neispravna za ljudsku potrošnju

Temeljem provedene analize zdravstvene ispravnosti voda iz lokalnih vodovoda na području Lepoglave koju su proveli djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, a prema programu Varaždinske županije, kod četiri je lokalna vodovoda utvrđena NEISPRAVNOST. 

Kod vodovoda „Bakšaji“ i „Veliki Zdenac – Crkovec“ utvrđeno je da se u vodi koju lokalni vodovod distribuira kućanstvima nalazi povećana količina bakterije Escherichia coli (skraćeno E. coli).

Istom analizom Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije lokalnom vodovodu „Čret“ utvrđena je povećana količina enterokoka kao i ukupni koliformi dok su u lokalnom vodovodu „Hadri – Špiranci“ također povećani ukupni koliformi.

Spomenuta analiza zdravstvene neispravnosti vode za ljudsku potrošnju dostavljena je svim lokalnim vodovodima koji su u obvezi sanirati nastalu štetu, a istu im je uručio nadležni sanitarni inspektor.

Kod ostalih lokalnih vodovoda Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije nije utvrdio odstupanja od minimalnih uvjeta za zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju.

Escherichia coli (E. coli) jedan je od najpoznatijih mikroorganizama uopće. Unatoč tome što se ova bakterija može naći kao normalni stanovnik u crijevima čovjeka i brojnih životinja, određeni sojevi mogu izazvati mokraćne i crijevne infekcije, pa i dovesti do vrlo teških oblika bolesti s mogućim smrtonosnim ishodom.

Mikrobiološki, voda je testirana na brojne mikroorganizme, uzročnike oboljenja kod ljudi. Analiza je pokazala da je u vodi visoka količina crijevnih enterokoka. Crijevni enterokoki fekalnog su porijekla, odnosno nalaze se u izmetu ljudi i životinja. Mogu uzrokovati želučane probleme ako ih se unese u organizam, a još veće probleme, pa čak i gangrenu, dođu li u kontakt s otvorenom ranom.

Koliformne bakterije su uobičajene u našem okruženju i generalno nisu štetne. Međutim, prisustvo ovih bakterija u vodi za piće je obično posljedica problema sa sistemima za prečišćavanje vode ili s vodovodnim cijevima koje distribuiraju vodu i ukazuje da voda može biti kontaminirana bakterijama koje mogu izazvati bolesti.

Kako saznajemo, vodovodni odbori koji upravljaju vodovodom u spomenutim naseljima pristupili su radovima na dezinfekciji i uspostavi distribucije vode koja će biti ispravna za ljudsku potrošnju.