Pon08032021

Posljednje izmjene03:51:58 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Crna kronika Crna kronika Ostalo Velike kazne za požar iz nehaja!

Velike kazne za požar iz nehaja!

vatro1

Obzirom da je proteklih dana na području Policijske postaje Ivanec zabilježen velik broj požara otvorenih prostora tijekom kojih je došlo do nastanka znatne materijalne štete na susjednim poljoprivrednim površinama, stupovima el. energije, troškovima angažmana vatrogasnih postrojbi i dr., policijski djelatnici ponovno pozivaju građane na maksimalan oprez prilikom proljetnog spaljivanja korova na poljoprivrednim površinama.

Zbog nedovoljne pozornosti i neodgovornosti takvo spaljivanje može vrlo lako izmaći kontroli uslijed čega se vatra može proširiti na šume, kultivirane poljoprivredne parcele, gospodarske i stambene objekte i dr. te time ugroziti ljudske živote i imovinu.

Mjere kojih se treba pridržavati propisane su gradskim odlukama i županijskom Odlukom o spaljivanju na otvorenom prostoru uz poseban naglasak na slijedeće:

•    Tvari koje se spaljuju moraju se izmjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova el. energije, javnih cesta, željezničke pruge, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata koje bi vatra ili dim mogli ugroziti,
•    Oko mjesta spaljivanja potrebno je izorati ili na drugi način očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 5 metara,
•    Ovisno o količini tvari  i površini koja se spaljuje, potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja punoljetnih osoba za eventualno gašenje požara ako vatra izmakne kontroli,
•    Na mjestu spaljivanja potrebno je osigurati priručna sredstva za gašenje (lopate, kante s vodom i drugo),
•    Spaljivanje se vrši isključivo danju, za mirna vremena bez vjetra, uz stalnu nazočnost osobe koja vrši spaljivanje,
•    Kod većih površina od 1 ha potrebno je osigurati dežurstvo javne vatrogasne postrojbe ili dobrovoljnog vatrogasnog društva,
•    Zabranjeno je u šumi i na udaljenosti 200 metara od šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i šumskim zemljištem.
•    Nakon obavljenog spaljivanja potrebo je mjesto pregledati i ostatak žara  u potpunosti ugasiti.

Posebno se napominje kako je obveza svake fizičke i pravne osobe djelovanje na način kojim se ne može izazvati požar. Obveza i odgovornost propisani su Zakonom o zaštiti od požara.

Navedenim Zakonom za izazivanje požara je predviđena novčana kazna za fizičku osobu u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kn, a u slučaju izazivanja požara iz nehaja u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kn.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kn kaznit će se pravna osoba koja propustom izazove požar, odnosno 2.000,00 do 15.000,00 odgovorna osoba u pravnoj osobi.

U slučaju da je požarom izazvana opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg opsega počinitelj će kazneno odgovarati, pri čemu je za slučaj da je požarom izazvanim iz nehaja prouzročena smrt neke osobe propisana kazna od jedne do osam godina zatvora.

Iz policije stoga apeliraju na sve građane, poljoprivrednike i šumske radnike: pridržavajte se zakonskih odredbi, ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš, jer mala nepažnja može imati velike posljedice.